Annons

Stat på reträtt

Den svenska staten blir allt sämre på att upprätthålla lag och ordning. Vi hör eller läser nästan dagligen om nya våldsdåd av kriminella som endast tycks bli flitigare och djärvare med tiden. Samtidigt har varken polis eller åklagare tillräckliga resurser för att kunna utföra ett fullgott arbete.
Ledare • Publicerad 13 augusti 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Foto: Jessica Gow/TT

Såväl företag som privatpersoner får lov att kliva in för att täcka statens reträtt. I lördags publicerades en debattartikel i Sydsvenskan, där företrädare för branschorganisationen Svensk Handel fäster uppmärksamheten på att deras medlemsföretag måste trappa upp sina säkerhetssatsningar allteftersom rättsväsendet drar sig tillbaka.

Enligt Svensk Handel går årligen hela tretton miljarder kronor till sådana investeringar, vilket motsvarar halva Polisens budget. I snitt spenderar en dagligvarubutik över sexhundratusen per år på säkerhet. Artikelförfattarna konstaterar att framtiden ser dyster ut om inte en uppryckning från det offentligas sida kommer till stånd: ”Om inte rättssamhället förmår att ta sitt ansvar när det gäller butikernas säkerhet kommer allt fler av dem att slå igen”.

Annons

De framhåller också att ”Det är politikerna och inte butikerna som behöver öka sina insatser för att stärka tryggheten i handeln”. Tyvärr är det ingen självklarhet längre. Säkerhetsföretag sköter i allt större utsträckning polisiära uppgifter. I det tysta pågår en privatisering av ordningsmakten som av allt att döma är föga problematisk på vänsterkanten, till skillnad från privatiseringar på andra områden. Absurt nog, med tanke på att värnandet om den inre säkerheten utgör ett av statsmaktens kärnuppdrag.

Även civilsamhället får fylla det tomrum staten lämnar efter sig. Upprepade våldsbrott har på flera håll fått till följd att privatpersoner samarbetat om att bevaka ordningen i det offentliga rummet.

I Sollentuna organiserar föräldrar och andra kvällsvandringar för att bryta en rånvåg mot unga. I Uppsala, som drabbats av en rad våldtäkter, patrullerar frivilliga stadens gator under dygnets mörka timmar. I Rågsved kan kvinnor få hjälp att ta sig hem nattetid. Initiativtagaren uppger att ”Det finns ett jättestort behov och det är många som bett om att ha en tjänst för att kunna få stöd på väg hem sent från tunnelbanan”.

Saken är förstås den att inget av allt detta borde behövas. En affärsidkare borde inte behöva punga ut med mer än en halv miljon varje år för säkerhet, och kvinnor borde inte behöva följeslagare för att känna sig trygga om natten. Att rättssamhället urholkats till den grad att så är fallet måste betecknas som ett kapitalt misslyckande och svek.

I slutändan står tilltron till staten på spel, och därmed dess grundläggande legitimitet. Politikerna – läs regeringen – måste som Svensk Handel påpekar öka sina insatser, vad gäller handeln liksom samhället överlag. Och det med råge, givet att utvecklingen uppenbarligen bara går allt snabbare nedåt och utför.

Mathias Persson
Annons
Annons
Annons
Annons