Annons

Steget efter spionerna

Skyddsobjekt har varit ett återkommande ämne i nyhetsflödet denna vecka. En utländsk medborgare som fotograferat Försvarets radioanstalts huvudkontor har anhållits, medan en svensk man som kartlagt ett otal militära anläggningar och delvis spridit informationen vidare åtalats. I samma veva har det också framkommit att internettjänster som Eniro och Google Maps tillhandahåller avbildningar av skyddsobjekt.
Ledare • Publicerad 9 augusti 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Foto: Johan Nilsson/TT

Det är både bra och nödvändigt att brott mot Skyddslagen beivras – rikets säkerhet är inget man bör ta lätt på. Även om det kan tänkas att den utländske medborgaren begått ett misstag och den svenske mannen tycks vara en militärt överintresserad person utan spionambitioner kan man inte överse med deras handlingar. Speciellt inte i det senare fallet, där totalt trettiosex skyddsobjekt dokumenterats systematiskt.

Samtidigt återges skyddsobjekt på nätet, där vem som helst kan ta del av informationen. Inklusive främmande makt. Det handlar om den funktion som låter användare besöka platser virtuellt och betrakta dem i trehundrasextio grader – så kallad ”street view”.

Annons

Informationssäkerhetsspecialisten Kim Hakkarainen vid Försvarsmakten uppger till SVT Nyheter att ”andra stater kan använda sig av de här internettjänsterna för att se hur det ser ut i anslutning till våra områden, byggnader och anläggningar… Vi ser att det sker intrång i våra skyddsobjekt. Det kan underlättas av att man i förväg har kunnat rekognosera i de här områdena virtuellt”.

Den springande punkten är att fotografering av skyddsobjekt är straffbar medan avbildning av dem på nätet inte är det. Internettjänsterna tar visserligen bort bilderna så snart de får kännedom om dem, men då kan skadan redan vara skedd.

Ett problem i sammanhanget är att det rör sig om stora datavolymer som ofta inte skärskådas innan de hamnar på nätet, ett annat att tjänsterna inte kan veta var skyddsobjekten ligger. Oscar Rugfelt, ansvarig för informationssystemet hos Hitta.se, konstaterar att ”Det är olagligt att fotografera skyddsobjekt, men det är även olagligt att föra bok över var de finns någonstans. Det blir ett slags moment 22 för oss”.

Försvarsdepartementet meddelar apropå skyddsobjektens avbildande hos Hitta.se med flera att regeringen för närvarande inte överväger någon lagändring. Man öppnar likafullt upp för åtgärder i framtiden ”För det fall regelverket skulle visa sig vara otillräckligt”.

Det skulle inte vara särskilt förvånande om man landar i en sådan slutsats någon gång under hösten, givet att den säkerhetslucka som uppdagats är så pass flagrant. Och med tanke på att det redan är brottsligt att systematiskt samla in information om skyddsobjekt via till exempel nätet.

Myndighetssverige har som bekant tenderat att släpa efter i relation till informationsteknologin. Här kan nämnas bland annat IT-skandalen på Transportstyrelsen och att en riksdagsmans rörelsemönster registrerats i en databas som saluförts på internet.

Ur det perspektivet är avbildandet av skyddsobjekt hos olika internettjänster bara den senaste episoden i en besvärande och nedslående följetong. Svenska myndigheter måste sluta ligga steget efter och anstränga sig hårdare för att hänga med i utvecklingen.

Mathias Persson
Annons
Annons
Annons
Annons