Annons

Storstadsblickar på Kronoberg

Statistiken avslöjar sanningen om länet.
Publicerad 6 augusti 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Landsbygden har hamnat i rampljuset. Kanske beror det på nyhetstorkan i våra tre storstadsregioner, kanske beror det på att riksdagen fortfarande har sommaruppehåll. Man får hur som helst tacka och ta emot. Sveriges Television gjorde för någon vecka sedan en gedigen sammanställning av inkomstskillnaderna i samtliga kommuner. Det är en statistiksamling som kan vara givande under en längre tid.

Kronobergs kommuner överraskade inte men stämmer till eftertanke. Lessebo kommun som tydligast i länet präglats av bruksorternas öden är också den kommun med störst andel, drygt tjugofem procent, invånare som lever med låg ekonomisk standard. Där har man också länets lägsta medianinkomst som låg femton procent under riksgenomsnittet. Det är dessutom lägre än både Emmaboda och Nybro på andra sidan länsgränsen.

Annons

Den parlamentariska landsbygdskommittén för ett par år sedan i uppgift att vaska fram en för riksdagspartierna gemensam bild av läget ute i landet. Det var en diger uppgift som till slut ledde fram till insikten om att Sverige har flera olika sorters landsbygd. Det är ingen revolutionerande uppenbarelse, men med tanke på att alla partier nu är överens om detta kan det innebära mer träffsäker politik i framtiden. Till exempel för de delar av landet som tidigare lämnat avgörande bidrag till svensk export och bruttonationalprodukt men som nu blivit till avfolkningsbygder.

Även Dagens Nyheter har intresserat sig för landet utanför Stockholm. Tidningen har sammanställt data från Statistiska centralbyrån som visar vilka kommuner som haft positiv respektive negativ befolkningstillväxt. Alvesta, Älmhult och Växjö är de kommuner i länet som haft positiv befolkningsförändring sedan 1988, övriga har minskat, förutom Lessebo som stått still. Dagens Nyheter målar upp en bild av en landsbygd som avfolkas, men den bilden behöver nyanseras.

Det ser man delvis på belastningen på sjukvården i Kronoberg. De som flyttat håller kvar i området. Växjö har blivit en mittpunkt i länet som gör att fler människor har lättare att bo kvar i länet. I takt med att Växjö utvecklar ett större och mer specialiserat utbud av arbetstillfällen kan fler bo kvar i områdena utanför. Vilket är värdefullt eftersom inflyttningen till Kronoberg är så liten.

Det finns problem i länet, alla kommuner har inte den tillväxt som Växjö och Ljungby kan uppvisa. Däremot är det tydligt att kronobergarna sitter i samma exportberoende och konjunkturkänsliga båt. Det är upp till lokala krafter att lösa problemen som uppstår.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons