Annons

Strömmer med rätta handskar

Övergången mellan 2022 och 2023 skedde till ackompanjemang av mycket ovälkomna nyårssmällare. Explosioner och dödsskjutningar av en magnitud som till och med fick ett alltmer avtrubbat Sverige att dra efter andan. Som väl är har vi det här nya året en regering som är beredd att gå i närkamp med utvecklingen.
Ledare • Publicerad 3 januari 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Justitieminister Gunnar Strömmer förklarar med anledning av situationen att han vill skärpa straffen för unga. I dag är det praktiskt taget straffritt att begå grova brott om man är under femton år. Det vet gängen och använder sig därför inte sällan av pojkar i just den åldersgruppen.

Men även socialtjänsten skall bli mer handfast i sina metoder: ”Vi vill göra det möjligt för socialtjänsten att få in med mer ingripande åtgärder längre ner i åldrarna utan föräldrarnas medgivande”, säger Strömmer. Han menar att åldersgränsen för sådana åtgärder skall sänkas till tolv år.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons

Det är faktiskt att gå i närkamp. Till det offentliga Sveriges sakrament har hört föreställningen att yngre helst inte skall straffas. Vare sig i hemmet, skolan eller någon annanstans och varken socialt eller juridiskt. Hårdraget förstås, men den svenska synen på detta skiljer ut sig. I det perspektivet är Strömmers position inte bara rättspolitisk utan i viss mån även ideologisk.

”I det perspektivet är Strömmers position inte bara rättspolitisk utan i viss mån även ideologisk”

Men oaktat frågan om människosyn finns idag en verklighet som inte går att tänka bort: att omyndiga personer idag begår brott på ett sätt som inte skedde tidigare. Och som helt enkelt måste bekämpas på ett mycket hårdare sätt än vad systemet gör möjligt. I dag finns krasst sett ganska liten anledning för unga kriminella att ha respekt för svenskt rättsväsende.

Särskilda ungdomsfängelser skall nu inrättas på det att ungdomsbrottslingar inte skall vistas i samma miljö som meriterade yrkeskriminella. Det är förstås bra eftersom sådana straff för unga då blir mer acceptabla att döma ut ur humanitär synpunkt.

Strömmer har tidigare antytt att regeringen kommer se pragmatiskt på de egna åtgärderna i de här sammanhangen. Man kan tänka sig ändringar och korrigeringar i enskildheter allt eftersom.

I den andan kan man gott se över det gamla folkpartistiska förslag som då kallades helgavskiljning. Det sakfördes även av Alliansregeringen i en modifierad version, men den ursprungliga idén var mer helgjuten. Den innebar att ynglingen i fråga fick inställa sig till ett slags helgfängelse under en period. Där förväntades han plugga istället för att sälla sig till det sedvanliga dåliga sällskapet under helgen. Som en påföljdskomponent bland flera ter sig tanken inte alls dum för just tolv- till femtonåringar.

Men det viktiga är förstås grundinriktningen: att unga på väg att hamna snett skall fångas upp tidigt, och det med mycket hårda handskar om det så behövs. De gamla handskarna duger bevisligen inte.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons