Sunt förnuft i Danmark blir till rasism i Sverige

Ledare Artikeln publicerades
Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) går till val på en tydligare integrationspolitik.
Foto:Danska socialdemokraterne
Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) går till val på en tydligare integrationspolitik.

"Kommer Du till Danmark skal Du arbejde". Så lyder budskapet på en av det danska socialdemokratiska partiets affischer.

Danmarks regerande parti Socialdemorkaterne går till val på tydligare krav i integrationspolitiken. Det har fått deras svenska partivänner att gå i taket.

S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld kallade det för motbjudande retorik. Kommunalrådet i Växjö Malin Lauber (S) krävde på twitter att svenska Socialdemokraterna "omedelbums" skulle ta avstånd från den danska s-kampanjen. Debattören Henrik Arnstad, av Stefan Löfven åberopad som auktoritet i ideologifrågor, konstaterade att "i Danmark regerar rasismen". Dalademokratens Göran Greider dömde ut en motsvarande utveckling hos svenska SAP som omöjlig.

Klart är att de svenska och danska socialdemokraterna inte drar jämnt i integrationsfrågorna. Men vilka är det som har tappat sin ideologiska kompass? Måste det vara de danska?

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid samma institution som Ulf Bjereld, har forskat kring det socialdemokratiska välfärdsbygget. I en debattartikel i GP 25/9-14 efterfrågade Rothstein att Socialdemokraterna började lära av sin egen historia.

För att minimera SD menade Rothstein att S bland annat borde föreslå språkkrav för medborgarskap samt att invandrare som erhöll försörjningsstöd skulle sättas i produktiv syssla inom till exempel omsorgen.

Rothsteins förslag är i flera stycken de samma som återfinns i Socialdemokraternes valunderlag. Det är idéer som inte borde upplevas som främmande. Den tidiga arbetarrörelsen hade en stark pliktetik. Projektet med den nordiska välfärdsstaten byggde på en förväntan om att alla skulle bidra efter förmåga.

Hos de danska socialdemokraterne finns den delen av ideologin levande. I ett underlag för ideologiutveckling från 2012 konstaterade man till exempel att "danskarna har blivit bättre på att kräva sin rätt än att göra sin plikt". För att klara välfärdsutmaningarna söker den danska arbetarrörelsen i sina egna rötter och poängterar också individens ansvar gentemot samhället.

De svenska socialdemokraterna verkar vara mer intresserade av att ropa rasist. Men vad skulle det stå på deras egna plakat? Kommer Du till Sverige skall Du leva på bidrag?