Annons

Ta tag i sociala medier-knarket

Det är väl känt att chefer för high tech-företagen i Silicon Valley inte låter sina barn använda mobiler eller sitta bort tid framför datorer. I vilket utsträckning de här bannorna är spridda vet väl ingen, det är mycket myter som florerar. Men att skaparna av det digitala samhället tenderar att vara restriktiva när det kommer till deras egna barn vet vi.
Ledare • Publicerad 14 augusti 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Så varför skulle inte vi andra vara det? Vet vi mer om de potentiella skadorna med barns skärmtid än de som faktiskt har skapat skärmarna och innehållet bakom dem?

I Sverige berömmer man sig vanligtvis för att ligga i fronten när det gäller användandet av modern teknik. Men tar det sig alltid sunda uttryck? Få höjer på ögonbrynen i Sverige om de ser barn under tio gå omkring med mobiler i handen.

Annons

Socialminister Jakob Forssmed har tidigare uttryckt oro över barn och ungas skärmanvändning. Det finns indikationer på att det myckna användandet kan kopplas till ångest och depressioner. Bland annat Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se närmare på detta och samla in kunskap.

I USA är engagemanget kring problemet stort och politiska röster har höjts för att begränsa barns skärmtid åtminstone vad gäller sociala medier. Enligt ett förslag skall det vara förbjudet för unga under tretton år att skaffa en sådan inlogg och krävas målsmans tillstånd tills de är arton år.

De namnkunnige socialpsykologen Jonathan Haidt har observerat hur introduktionen av smartphones sammanföll med försämringar av tonåringars psykiska hälsa. På en presskonferens i maj kunde Forssmed övertygande visa hur såväl Haidts som andras data pekade på att något mycket allvarligt hände med ungas välmående när internet blev mobilt.

Socialminister Jakob Forssmed (KD)
Socialminister Jakob Forssmed (KD)Foto: Caisa Rasmussen/TT

Det behövs ju faktiskt inte överdrivet mycket av fantasi för att se sambandet. Själsligt lugn och koncentrationsförmåga befrämjas självklart inte av den dygnet runt-konstanta distraktion som sociala medier medför. Det borde inte vara en dramatisk uppfattning.

”Själsligt lugn och koncentrationsförmåga befrämjas självklart inte av den dygnet runt-konstanta distraktion som sociala medier medför.”

Men det rubbar väl cirklarna hos härdade utvecklingsoptimister. Göran Eriksson i Svenska Dagbladet kallar den amerikanska reaktionen för ”upphetsning” och Arvid Åhlund i Dagens Nyheter menar att man minsann måste skilja på skärmtid och vad som visas på skärmen. Många andra anser förmodligen i sann svensk individualistisk anda att barn skall få göra ”som de vill”.

Men människans relation till teknologi är inte alltid en solskenshistoria. I framtiden kommer sannolikt sociala medier och kanske även andra lockelser på nätet att betraktas som digitalt knark, eller åtminstone likställas med stark alkoholhaltig dryck.

Tänk om Sverige inte bara var mest och bäst i nyttjandet av alla uppkopplade möjligheter utan även när det gällde begränsningar. Tänk om vi föregick amerikanerna och införde ett sociala medier-förbud rakt av för alla omyndiga. Tänka får man ju.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons