Annons

Tala om de (s)vikna löftena

Valrörelsen är igång och det är även högsäsong för vallöften. Regeringspartiet Socialdemokraterna är inget undantag. Men när man utvärderar partiets snart åtta år vid makten är det en rad tunga löften som inte infriats.
Ledare • Publicerad 6 augusti 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Socialdemokraterna utlovade exempelvis 2013 EU:s lägsta arbetslöshet. Det blev istället EU:s fjärde högsta arbetslöshet. I skrivande stund ligger den svenska arbetslösheten på hela 8,6 procent. Även långtidsarbetslösheten har ökat, och många varnar för att den kan bita sig fast. Enligt Svenskt Näringsliv är dessutom bara 4 miljoner svenskar helt självförsörjande, och hela 1,3 miljoner svenskar i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna har även flertal gånger lovat att knäcka de kriminella gängen och arbeta för mer trygghet. Men i nuläget har dödsskjutningarna nått rekordnivåer, och bara under första halvåret dödades 34 personer i skjutningar. De kriminella nätverken är fortsatt mycket aktiva, omsätter oroväckande summor och äter en för stor del av polisens resurser. Gängen rekryterar allt yngre medlemmar, och allt fler kommuner får in fler anmälningar om unga som misstänks vara inblandade i gängkriminalitet. Allt fler utomstående drabbas dessutom av gängens våld. Rekordmånga väljare oroar sig för gängbrottsligheten, och brottslighetsfrågan är ständigt en av väljarnas viktigaste frågor.

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Annons

Socialdemokraterna har därutöver multipla gånger lovat att korta vårdköerna. Men utvecklingen har inte gått åt rätt håll. I maj 2022 var det nästan en halv miljon svenskar som väntade på sitt första besök i specialistvården, och av alla dessa hade runt 35 procent fått vänta i mer än nittio dagar. I februari i år stod dessutom 162 000 svenskar i kö till operation. Redan innan pandemin fanns ett så kallat ”vårdberg” som behövde betas av, som nu blivit ännu större.

”Socialdemokraterna har därutöver multipla gånger lovat att korta vårdköerna.”

Socialdemokraterna lovade även en ”integrationsoffensiv” och pekade ut integrationen som ett av sina huvudområden i regeringsarbetet. Men i nuläget finns bland annat 61 särskilt utsatta områden, runt en kvarts miljon unga befaras leva under hedersförtryck och allt fler SFI-elever blir underkända eller hoppar av studierna. Glappet mellan inrikes födda och utrikes födda på arbetsmarknaden är fortsatt stort. Bara 6 procent av svenskarna tyckte integrationen fungerade ”ganska bra” år 2020 i en mätning från DN/Ipsos. I en mätning från Kantar/Sifo 2019 tyckte bara 10 procent av svenskarna att integrationen i nuläget fungerade bra.

Det är alltså en rad löften på flera tunga områden som i praktiken blivit svikna. Så innan Socialdemokraterna nu i detta val funderar på nya löften som de kan presentera, borde de snarare försöka fundera på och förklara varför de på åtta år inte lyckats med de löften som de redan lovat. Att lova det ena och det andra kan vem som helst göra, att klara av att infria löften kan däremot inte alla lyckas med.

Evin BadrniyaSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons