Annons

Teknikracet är hårdare än någonsin

Sveriges strategi får gärna vara öppen, men inte naiv.
Ledare • Publicerad 17 maj 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Världen har aldrig varit mindre än den är idag. Vi vet mer om vandra än vi behöver och informationen slutar aldrig att flöda. Världens stora tongivande aktörer, kommunistpartiet i Kina och USA:s statsledning, har insett nyskapande teknik bara blir dyrare och dyrare och har dragit slutsatser av det.

USA:s president Joe Biden gick nyligen ut med att han vill införa skyddstullar på en rad kinesiska varor, bland annat elbilar och solpaneler. Skatten på elbilar skall om han får bestämma vara etthundra procent. Målet är att skydda den inhemska produktionen som man menar tagit skada av Kinas aggressiva och strategiska beteende på den öppna marknaden.

Annons

Om tullarna kommer på plats innebär det att EU återigen kommer på efterkälken. Här har man bara börjat tala om att europeisk tillverkning av solceller inte dog av sig själv utan att den kvävdes av den kinesiska staten som dopade de egna företagen för att göra andra beroende av landets produkter. Samma tendens, och oro, finns på elbilsmarknaden. Särskilt i USA där man anklagar Kina för omfattande industrispionage.

2022 bedömdes det att Kina genom sitt industrispionage årligen kostar amerikanska företag tvåhundra till sexhundra miljarder dollar. Det är inte konstigt att en amerikansk president intresserar sig för handelshinder. 2019 stämde University of California en rad stora internationella företag för att ha sålt glödlampor som tillverkats i Kina genom ett stulet patent. Universitetet menade att glödlampan byggde på forskning som gjorts vid dess institutioner, bland annat av en Nobelpristagare, och att deras investeringar måste respekteras. I somras stod det dock klart att domstolen avslog stämningsansökan.

Snilleblixtar är dyrköpta i en värld där internet krymper avstånden.
Snilleblixtar är dyrköpta i en värld där internet krymper avstånden.Foto: Janerik Henriksson/TT

Ju mer vi vet om världen desto större insatser krävs för att bryta ny mark. Och därmed ökar också incitamenten till industri- och forskningsspionage samt strategiska uppköp av företag med nydanande patent.

Sverige är ett litet land med öppen ekonomi och hög andel av sin tillväxt kopplad till forskningsintensiv verksamhet. När världens stora aktörer nu sluter sig för världshandeln och höjer insatserna i det som får kallas ett handelskrig är det svårt att inte ta efter.

Svenska ministrar resonerade så sent som igår om saken och kom fram till att vi inte har råd att dra oss undan. Vi måste fortsätta utveckla idéer och teknik för att vara relevanta i världen. Myndigheten Vinnova gavs ett nytt uppdrag att ta fram en innovationsstrategi för att säkra medel och peka ut riktningen för utvecklingen av ny teknik. Vår regering kommer dock inte att gå så långt att man går in med statlig finansiering för att vinna mark åt företagen.

Det återstår att se om det är en klok avvägning. Det har redan gjorts inskränkningar i villkoren för utländska direktinvesteringar och vissa typer av fastighetsköp. Skall man satsa mer på att utveckla ny teknik bör man också se till att det finns skydd för de innovationer som faktiskt blir av. Det är inte lätt att i efterhand bevisa att idéer och forskningsresultat stulits.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons