Annons

Trafik på lika villkor

Nya EU-regler ger jämlik konkurrens på svenska vägar.
Publicerad 13 december 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Igår morse, efter en lång natt av förhandlingar, enades Europaparlamentarikerna kring mobilitetspaketet. För många innebär det slutet på en konflikt som man inte ens hört talas om. För de som arbetar inom transportsektorn är det en stor dag även om förslaget först måste passera medlemsländernas regeringar innan det tas upp för omröstning.

Foto: Johan Nilsson/TT

EU:s fria rörlighet har inneburit stora vinster för svenska företag och institutioner. Varor har blivit billigare och tillgången till kompetent arbetskraft större. Men en av förutsättningarna för de billigare varorna är billigare transporter. Reglerna för cabotagetrafik, utländska åkeriers rätt att köra inrikestransporter i Sverige, har inneburit att svenska åkare och transportörer missgynnats på hemmamarknaden.

Annons

Svenska arbetsmarknadsregler är till för att skydda arbetstagare och medtrafikanter. Om utländska åkerier tar marknadsandelar på inrikeskörningarna så är det plötsligt inte längre svenska regler som gäller. Det finns många vittnesmål, även från Kronoberg, om hur konkurrensen från utländska mindre nogräknade åkerier slår mot transportsektorn och skapar otrygghet i trafiken. Många rastplatser har blivit otrygga och otrevliga platser på grund av fuskande chaufförer som lever ur sina lastbilar i väntan på uppdrag.

Det nya mobilitetspaketet innebär att alla som kör i Sverige skall följa svenska arbetsmarknadsregler och få svenska löner. Den som utfört tre transporter i annat land på sju dagar måste vara i hemlandet under fyra dagar. Lastbilen beläggs också med hemvändartvång. Om man befinner sig permanent i Sverige skall man betala skatt här och registrera bilen här. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i Europaparlamentet gjort en viktig insats för att förhandla fram förslaget.

Men allt kommer inte att bli bra på de svenska vägarna trots detta genombrott. Det är nämligen lika få som håller koll så att reglerna efterlevs. Polisen har i flera år rapporterat att man har för få trafikpoliser. Av dessa är det ännu färre som har kompetens till att genomföra kontroller av cabotagetrafik. Under 2018 genomfördes en utbildningsinsats som förhoppningsvis skall bära frukt.

Reglerna för cabotagetrafiken är fortfarande invecklade och det lär finnas risk för att fuskare kan krångla sig ur kontroller. Förhoppningsvis är detta något som regeringens nyutnämnda utredare, lagmannen Catarina Barketorp, tar med sig i arbetet med att se över kontrollverksamheten för yrkestrafiken. Säkerhet på vägarna och rättvis konkurrens blir bara verklighet om reglerna upprätthålls.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons