Annons

Tråkigare vägar nu

Ledare • Publicerad 23 december 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Politikerna behöver satsa på effektivare infrastruktur.

Återigen har politikers visioner kostat skattemedel. Det är Riksrevisionen som granskat hur effektiv den nuvarande infrastrukturplanen är. Slutsatsen är att politiker lagt till och dragit ifrån i räls- och vägbyggen på ett sätt som undergräver samhällsekonomisk nytta.

Annons

Framför allt handlar det om att Norrbottniabanan getts förtur när miljarderna fördelades. Men även spåret mellan Växjö och Räppe nämns som ett onödigt dyrt projekt som regeringen lagt till. Riksrevisionen spekulerar i att det sannolikt finns andra saker som varit viktigare, till exempel klimatet eller regional utveckling. Det är, som sig bör, en försiktig formulering.

Det är inte konstigt att det uppstår slitningar mellan regeringen och Trafikverket. Den senare är en blytung myndighet med ett stort informationsövertag och en regering består av politiker som vill göra avtryck, och ibland även klippa band vid invigningar. Det är sannolikt omöjligt att ändra på den relationen, och dumt att försöka. Regional hänsyn innebär också att duktiga förespråkare kan få loss medel till satsningar som verkligen utvecklar en bygd trots att det för landet inte gör samma skillnad.

Det som behöver förändras är våra förväntningar på politikerna vi väljer. Trafikverket har gjort många och noggranna uträkningar på vilka vägbyggen och tågsatsningar som ger mest nytta. Det är tydligt formulerat i en siffra som kallas Nettonuvärdeskvot. Utrymmet för missförstånd och tolkningar är obefintligt.

Vägbyggen och underhåll av vägar och räls är återkommande det som ger mest samhällsnytta. Men sådant har varit otrendigt bland politiker som sökt efter stora projekt med grön profil. Under ett antal år skar man i budgeten för underhållet av järnvägarna för att kraftsamla till nya stambanor. Det har ökat sårbarheten för förseningar i jultrafiken.

Vägunderhåll är tråkigt men effektivt.
Vägunderhåll är tråkigt men effektivt.Foto: Janerik Henriksson/TT

Tråkiga politiker måste värderas högre, det handlar inte om personer som ständigt säger nej. Det finns möjligheter som bara ges till den som har en välfungerande offentlig sektor och dessa måste man kunna se och ta till vara på. Vi har nyligen fått oss en påminnelse om att det inte är gratis att låna pengar, det fört det goda med sig att många insett att de hade kunnat vara mer aktiva under åren då det var gratis. Näringsminister Ebba Busch (KD) har uttryckt att hon vill göra stora samhällsnyttiga satsning för att skapa arbeten och bestående värden. Det måste inte betyda vägbyggen och underhåll, men behovet finns.

En bra sak med Riksrevisionens granskning är att den landar nu. Trafikverket är nämligen mitt uppe i att förbereda underlaget inför kommande infrastrukturplan som skall gälla mellan 2026 och 2037. Uppdraget skall redovisas senast den femtonde januari. Kanske kan slutsatserna stärka Trafikverket i sin prioriteringslista. Regeringen kommer fortfarande ha sina visioner, den skall trots allt styra landet. Men en borgerlig regering borde ha stor respekt för samhällsekonomisk nytta och kunna avstå från att ge förtur åt spektakulära satsningar med grön profil.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons