Annons

Tre gånger så många kriminella?

Den gängkriminella världen har vuxit explosivt i Sverige det senaste decenniet. Nya skattningar från polisen pekar på att över 60 000 personer nu antingen själva är gängkriminella eller kan kopplas till gängkriminella personer. Det är enormt oroväckande.
Ledare • Publicerad 24 februari 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

På en presskonferens på fredag morgon presenterade justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischefen Petra Lundh nya uppdateringar från polisens lägesbild kring antalet personer i eller kopplade till den gängkriminella världen. Man uppskattar numera att 62 000 personer ingår i dessa grupper, varav majoriteten tillhör den senare.

Annons

Av dessa är 14 000 aktiva gängkriminella, varav 2000 är ledargestalter. Övriga 48 000 är alltså sådana som har kopplingar till gängen. De som anses vara kopplade har i snitt hela 6 gängkriminella personer som de har kontakt med.

Rörande vad som innebär koppling till gängkriminalitet är det inte sådant som att vara partner eller förälder till en gängkriminell. Exemplen var snarare att ha upplåtit sin lägenhet till förvaring av narkotika, att hjälpa de kriminella hantera pengar eller att tillsammans med gängkriminella förekomma i brottsunderrättelser. Och medan de aktiva gängkriminella nästan uteslutande var män, var nästan var femte person med kopplingar till gängkriminalitet en kvinna.

Justitieminister Gunnar Strömmer under fredagens pressträff tillsammans med rikspolischef Petra Lundh. På pressträffen presenterades en ny lägesbild över antalet gängkriminella i Sverige.
Justitieminister Gunnar Strömmer under fredagens pressträff tillsammans med rikspolischef Petra Lundh. På pressträffen presenterades en ny lägesbild över antalet gängkriminella i Sverige.Foto: Jonas Ekströmer/TT

Rikspolischefen nämnde också att även om siffrorna skulle tolkas med viss försiktighet då det i slutändan rör sig om skattningar, så är de snarare i underkant än i överkant. Läs det igen. Det kan alltså vara värre än man tror. Såsom rikspolischefen lyfte kan det hela liknas vid toppen av ett isberg.

”På det stora hela räknar man med att den kriminella ekonomin omsätter 150 miljarder kronor per år.”

Gängkriminaliteten är, som justitieministern påpekade, en systemhotande brottslighet och är förknippad med ett enormt våldskapital. Att så många personer är aktiva gängkriminella eller har kopplingar till personer i nätverken, medför redan nu allvarliga konsekvenser. Skjutvapenvåldet och sprängningarna har skjutit i höjden. Flera hundratals har dött eller skadats av våldet, och av dessa räknar man med att runt 106 personer som är helt utomstående drabbats– varav 29 dött.

Utöver detta så har man sett exempel på när gängkriminella infiltrerat välfärdssektorn för att komma åt skattepengar genom omfattande bidragsbrott. På det stora hela räknar man med att den kriminella ekonomin omsätter 150 miljarder kronor per år.

Detta är inga småsiffror, och absolut inget att förminska. Länge verkade man i samhällsdebatten lite för fixerad på att bemöta ”alarmism” snarare än att se problemen som de faktiskt var, och rätt lösningar kom därför inte i rätt tid.

För ett perspektiv kan man nämna att det totalt finns runt 23 000 svenska poliser, vilket innebär att det nästan är tre gånger så många personer som kan knytas till gängen och deras rörelse än det finns poliser. Det är alltså av enorm vikt att se till att siffran inte blir ännu högre. Annars kan en redan alarmerande situation riskera att infekteras ytterligare. Det vore inget annat än ett mardrömsscenario.

Evin BadrniyaSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons