Annons

Valdagen är en måltavla

Ryssland har sällan haft så mycket att vinna på att förstöra vår valdag.
Ledare • Publicerad 5 april 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Den svenska valhemligheten har inte värderats högt. Valsedlarnas utformning och placering samt förfarandet har öppnat för en onödig social press och påverkan. I flera kommuner i länet är (som ledarsidan tidigare noterat) dessutom Folkets hus vallokal, något som inte rimmar väl med den politiska neutralitet som borde förknippas med valdagen.

Detta spelar roll eftersom vi står inför ett val som med stor sannolikhet blir det mest utsatta i hela Sveriges demokratiska historia. Vissa skärpningar görs inför årets val, men röstkorten kommer att vara oförändrade och utgöra en svag punkt.

Valdagen är demokratins känsligaste punkt. (bild från 2014)
Valdagen är demokratins känsligaste punkt. (bild från 2014)Foto: JESSICA GOW / TT
Annons

Det är förstås Ryssland som är denna främmande aktör. Landet har byggt upp en enorm påverkansapparat som tidigare använts för att störa och undergräva demokratiska val i andra länder. När Ryssland nu begår övergrepp och brott mot folkrätten i Ukraina minskar sannolikheten för att landet agerar med återhållsamhet i andra sammanhang. Den svenska säkerhetspolisen har redan noterat en ökad aktivitet i vårt land, ryska spioner gör allt de kan för att minska vår handlingskraft och undergräva vårt samhälle.

Allt tyder just nu på att ett svenskt NATO-medlemskap blir en fråga i valrörelsen. Socialdemokraterna har inte visat att man tar den finska processen på allvar och lär förhala Sveriges beslut tills partiet landat (det är heller inte klart på vilken sida av staketet som S kommer att sätta ned fötterna). Det ökar sannolikheten för att Ryssland gör en kraftansträngning för att påverka det svenska valet och valrörelsen så mycket som möjligt. För regimen i Moskva vore det en katastrof om Finland och Sverige ansluter sig till försvarssamarbetet, man ser helt att vi förblir en neutral zon precis som Ukraina.

De övergrepp mot civila som just nu dokumenteras i Ukraina har utförts av personer som talar nästan samma språk och som delar en mycket lång historia, all återhållsamhet verkar vara borta.

Länsstyrelserna i Sverige har just nu ett styvt arbete med att ordna med säkerheten kring valdagen den elfte september. Det handlar om att genomföra de skärpningar i vallagen som tagits fram på rekommendation av Säpo och MSB. Ett omtvistat valresultat kan vara nog för att lamslå ett land i decennier framöver. Få saker kan snabbare bryta ned tilliten. Särskilt om desinformation från yttre aktörer läggs som bränsle på elden.

De senaste veckornas pass-kaos hos polisen måste också ses i ljuset av detta. Sveriges Radio rapporterar att även nationella ID-kort kan fördröjas på ett sätt som äventyrar medborgares möjlighet att identifiera sig på valdagen. Det är ett aldrig tidigare skådat problem och förstås en situation som den ryska propagandaapparaten kommer att utnyttja.

Valrörelsen kommer att bli stökig. Insatserna är på grund av omvärldsläget större än på länge och många hushåll har fått känna på stigande priser på sådant som man lätt tar för självklart. Men en fientligt inställd regim som just nu mördar civila i sitt grannland kommer att försöka göra vårt eget stök till något ohanterligt för att försvaga vårt land. Det måste man ha med sig inför valdagen.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons