Annons

Välfärd via Blocket

Det räcker alltså med att låtsas köpa en bil på Blocket för att få tillgång till svensk sjukvård.
Publicerad 29 november 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Systemet med samordningsnummer har inneburit att det finns uppemot 870 000 fler människor i Sverige än befolkningsstatistiken visar, eftersom den bara räknar folkbokförda. En del av dem med samordningsnummer har fått personnummer och blivit folkbokförda, andra med samordningsnummer har aldrig varit i landet. Enligt beräkningar är 390 000 av dessa samordningsnummer inte kopplade till en styrkt identitet. Det är alltså inte Malmö som är rikets tredje största stad, utan ett samhälle vi kan kalla Skuggstad. Där finns också personer som avvikit efter att de fått avslag på sin asylansökan. Bara från 2015 finns drygt 12 000 sådana ärenden, men de fylls på varje år. Skatteverket och Migrationsverket för inte ens statistik över vilka länder dessa skuggmänniskor kommer ifrån.

Foto: Ole, Berg-Rusten

Detta är oerhörda siffror. Och Dagens Nyheters granskning av samordningsnumren ger en isande bild av vårdslösheten inom svenska myndigheter och de som har ansvar för att sköta dem.

Annons

För två år sedan larmade Skatteverket om att det inte krävs att man inställer sig i Sverige för att få ett samordningsnummer. Man behöver inte ens visa upp ett foto av sig själv. Samtidigt ger samordningsnumret tillgång till hela den svenska sjukvården och även svensk pension. Skatteverket påtalade detta för regeringen i en rapport men inga reformförslag kom från Rosenbad. Istället kom krav på att göra det lättare för EU-medborgare att ta arbete i Sverige.

Man måste dra slutsatsen att det är så här regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vill att det skall fungera. De har fått informationen och de har avstått från att agera på dessa mycket allvarliga rapporter.

Sveriges kommuner går på knäna på grund av välfärdsåtaganden. Vårdregionerna är kraftigt överbelastade. Och regeringen har avstått från att agera för att skydda det vi äger gemensamt mot människor som inte har rätt att vara i landet. Man har till och med tillsatt en utredning för att ”öka numrens användbarhet i samhället”. Det är orättfärdigt.

Många av dem är här tack vare företag som angett till myndigheterna att de vill anställa någon, flera av dem gör just detta. Men arbetsgivarna behöver inte betala ut någon lön för att samordningsnumret skall registreras hos myndigheterna. På ryska sajter erbjuds tillträde till den svenska välfärden för femtonhundra kronor. Är det så den rödgröna regeringen vill att samhället skall fungera?

När jag ringer till SCB för att kontrollera om det är korrekt uppfattat att personer med samordningsnummer inte räknas in i befolkningsstatistiken får jag svaret att –nej, det gör de inte. Så hockeyproffs och fotbollsproffs är inte inräknade, svarar tjänstemannen.

Det säger något om vår förvaltningskultur. Människorna som har ansvar för att upprätthålla den svenska staten och dess integritet är uppvuxna under välfärdsstatens bekymmerslösa år. Smidighet och goda avsikter har varit ledstjärnorna efter att man lämnat tankar om plikt och tjänst bakom sig. Denna vårdslöshet måste få politiska konsekvenser.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons