Annons

Vänder SCB:s decembermörker?

Det finns faktiskt några tillställningar som friskt lever vidare alldeles oavsett corona. Ringdansen kring Statistiska centralbyråns (SCB) stora halvårsmätning till exempel.
Ledare • Publicerad 2 december 2020
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Mätningen är en välkommen markör i opinionsdebatten eftersom den är så omfattande. Totalt tillfrågades över niotusen röstberättigade personer. Även om endast hälften svarade innebär det en grund för slutsatser som inga andra institut kan tävla med.

Så vad drar vi för slutsatser? Den första är tyvärr att Stefan Löfven kan vara ganska belåten. Detta av den enkla anledningen att oppositionen inte samlar tillräckligt stöd. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna når inte upp till mer än 45,1 procent (Liberalerna är under spärren). Och det är inte ens en stigande trend utan en frusen situation. Regeringsunderlaget i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet når precis över femtio procent.

”I alla händelser: Det är mellanvalsperiod och precis allt möjligt kan hända.”
Annons

Nu sjunker förvisso Socialdemokraterna. Men det är faktiskt förväntat. Man jämför då med den förra mätningen som gick av stapeln i maj och då hade partiet fått en rejäl skjuts i opinionen som en psykologisk följd av att den då ”nya” coronapandemin stötte emot med full kraft. Få, egentligen nog inte socialdemokraterna själva, trodde nog att de siffrorna skulle komma att hålla i sig. Man ligger fortfarande över sitt valresultat i den nuvarande mätningen och det är vad som betyder något.

Vad som i så fall kan oroa Löfven är att stödet nog kan komma att fortsätta sjunka. En allmän känsla av räfst och rättarting närmar sig i takt med att den svenska strategin bevisligen inte håller vad den lovat. Sveriges siffror blir allt mer genanta i förhållande till omvärldens. Det är nog i det perspektivet man skall se Stefan Löfvens tydliga hänvisning till ”regionerna” när frågan om ansvar kommer på tal.

En annan faktor att ta in i beräkningen är att det relativt låga stödet för Sverigedemokraterna i jämförelse med i princip alla andra institut, faktiskt när misstanken att SCB sitt breda urval till trots kanske inte förmår fånga upp alla deras sympatisörer. I så fall är oppositionens ställning inte riktigt lika dålig som SCB gör gällande.

Foto: Maja Suslin/TT

I alla händelser: Det är mellanvalsperiod och precis allt möjligt kan hända. Faktum är att tiden till nästa val är en evighet i politiken. Detta samtidigt som det är svårt att se att de nationella plågorna i form av coronapandemin, brottslighet och stigande arbetslöshet inte kommer att lämna oss i första taget, åtminstone inte genom regeringens försorg. Mycket av det kommer i stället bara att bli värre.

Man skall inte glädja sig åt sådant. Men det är fakta i målet och det är fakta som talar emot en fortsatt dominans för laget Löfven. Sedan hänger det förstås också på att det motsatta laget förmår samla sig (ja, det bör de, alla tre) och kanalisera missnöjet på ett konstruktivt sätt.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons