Annons

Vårdbehoven ska styra

När Smålandsposten (20121026) på ledarsidan resonerar om landstingets underskott landar man i ett påstående om att sjukvården är en planekonomi. En radikal förändring kan bara ske på nationell nivå, skriver man. Hur skulle en sådan ny modell se ut, kan man undra? Landstinget Kronobergs delårsbokslut för augusti 2012 visar att verksamheterna kommer att resultera i ett stort underskott. Budgeten räcker inte för att täcka den goda vård som landstinget utför. Det är oroväckande att den moderatledda majoriteten i detta läge enbart vill skära ner för att få ekonomin i balans.
Ledare • Publicerad 26 oktober 2012

Prognosen för helåret 2012 och inför 2013 ger ingen grund för realistiska nedskärningar och effektiviseringar. Ska landstinget kunna ge en god och säker vård krävs resurser. Det är därför nödvändigt att inte bara se på kostnaderna och om det går att kapa dessa. Vänsterpartiet anser att man måste se över möjligheterna att öka intäkterna. Regeringen har valt att sänka bolagsskatten istället för att öka statsbidragen till kommuner och landsting. Dessutom har man lagt förslaget om förändrade regler för den kommunala skatteutjämningen i skrivbordslådan. Då återstår bara att höja landstingsskatten. Hur ska en ”annan modell” enligt Smålandsposten ge alla medborgare denna vård?

Delårsrapporten visar också att intäkterna för patientavgifter ökat. En väsentlig del av dessa sju miljoner beror på försämrat högkostnadsskydd. Det är alltså de multisjuka, varav de flesta är äldre, som bidrar till att minska landstingets underskott. En skattehöjning på futtiga två öre skulle täcka denna försämring och återställa högkostnadsskyddet! Som det nu är får multisjuka mormor med låg pension betala!

Annons

Så här skrev revisorerna enhälligt: ”Vi rekommenderar landstingsfullmäktige att, inför fastställandet av finansplanen 2013, hänskjuta 2013 års budget tillbaka till landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen bör härigenom beredas möjlighet att pröva om budgetförutsättningarna är realistiska att genomföra ute i verksamheterna sett till uppdraget och mot bakgrund av den hittills redovisade och prognostiserade kostnadsutvecklingen.”

Vi i den röd-gröna oppositionen yrkade i samklang med revisorernas rekommendation, men detta avslogs av majoriteten. Milt uttryckt är det anmärkningsvärt! Så hanterar man inte en rekommendation från revisorerna. Ska landstinget få en ekonomi i balans måste det till en realistisk och trovärdig hantering av verksamheternas kostnader och intäkter. Det är inte planekonomi utan medborgarnas behov av sjukvård som ska styra.

Vänsterpartiet förordar ett bättre högkostnadsskydd och föredrar en skattehöjning före nedskärningar. Det behövs för en trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum.

Lennart Värmby,

gruppledare (V)

Så här jobbar Smålandsposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons