Varning för fastighetsskatt!

Ledare Artikeln publicerades

En oroväckande vindilning drar genom svensk ekonomisk debatt just nu. En förebådelse om den där plågan vi trodde vi sluppit för gott. Den där som kallas fastighetsskatt.

Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Fastighetsskatten var med rätta hjärtligt avskydd och var en av anledningarna till att Socialdemokraterna förlorade valet 2006. Alliansregeringen omvandlade den till en rimlig kommunal avgift med ett maxtak och sedan dess har ingen regering vågat närma sig frågan.

Men trycket från i princip hela Sveriges kader av etablerade nationalekonomer är starkt. Som Sofia Linder, chefsekonom på Skattebetalarnas förening konstaterar: ”Det kommer tyvärr förslag titt som tätt på att återinföra fastighetsskatten, både från ekonomer och politiker”.

Och så är det. Nu har Studieförbundet för näringsliv och samhälle (SNS) genom sitt konjunkturråd förklarat att fastighetsskatten bör återinföras. Det skulle, om det blev verklighet, slå hårt mot husägare runt om i Sverige. Många skulle få se sina hushållskalkyler dramatiskt omkastade och i flera fall finna sig i direkt trångmål. SNS föreslår dessutom att skatten skall omfatta bostadsrätter och inte bara hus.

Grundproblemet med fastighetsskatten är inte i första hand att den är hög, det behöver den i teorin inte vara. Men den är omoralisk. Den riktar in sig på aspekter som medborgaren inte har med att göra eller har kontroll över. Före 2006 radades förfärliga historier upp om gamla par som var tvungna att flytta från de hus eller de gårdar de levt på i decennier och kanske även med stor möda gjort skuldfria, enbart för att en värdestegring skett i närområdet. Att fastighetsskatten avskaffades var inte bara en seger för sunt förnuft utan för ren anständighet.

Dåvarande finansminister Anders Borg avskaffade den endast ovilligt. Nu har han förklarat att det är dags för dess återkomst – och olustigt nog med hänvisning till den nuvarande regeringens kommande skattereform.

Hur stark kommer frestelsen vara för regeringen att falla till föga och faktiskt återinföra skatten? Utgifterna kommer vara betydande under de närmaste åren och fastighetsskatten är en riktig mjölkko för staten. Men som vi konstaterade i går är det inte utan risk man dränerar de svenska hushållen på resurser i ett läge där de förmodligen blir tvungna att uthärda en lågkonjunktur.

Men nationalekonomer ser inte sådant. De älskar fastighetsskatten för att den är ”effektiv”. Detta i meningen att alla måste ha någonstans att bo, och att det därför inte går att flytta tillgången i fråga. Man kan bara flytta sig själv – vilket många alltså kan tvingas göra i framtiden om förhållandena före 2006 skall återskapas.

Det finns en anledning till att man inte skall lyssna alltför mycket på ekonomer. Deras matematik går oftast ihop, men problemet är att de bara ser i siffror. De folkvaldas uppgift är däremot att se till helheten och göra avvägningar. Ibland handlar det om att väga moraliska värden mot ekonomiska värden. I det här fallet bör man välja bort de ekonomiska.