Varning för troll

Det har riktats en hel del kritik mot de skärpta kraven på den som vill ha ett sommarjobb inom Växjö kommun. Alldeles oavsett hur man ställer sig i själva sakfrågan har reaktionerna från vissa av kritikerna varit så pass överdrivna att de närmast för tankarna till nättrollens förgiftade och måttlösa värld.
Ledare • Publicerad 4 april 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Foto: Filip Sjöfors
Foto: Filip Sjöfors

Tidningen Byggnadsarbetarens chefredaktör Isabella Iverus menade i ett Facebookinlägg motiverat av Växjös nya regelverk att Moderaterna borde gå och dö. Iverus har stått fast vid sitt yttrande samtidigt som hon delvis backat från det genom att utmåla inlägget som ”bara ett känslouttryck” i ”ett privat sammanhang”. Men Facebook är knappast ett privat sammanhang utan tillhör tvärtom den digitala offentlighetens kärna.

För Dagens Nyheters ledarskribent Lisa Magnusson är ordföranden i Växjö kommuns nämnd för arbete och välfärd Oliver Rosengren ett typexempel på ”hela problemet med Moderaterna”, nämligen att de vill uppfostra människor med piskans hjälp och när de är som värst alltjämt för tankarna till Hasse Alfredsons bondeförtryckande godsägare i filmen Den enfaldige mördaren. Rosengren är givetvis en metaforisk godsägare och liksom Alfredsons rollkaraktär begiven på sadism.

Utfallen framstår som tämligen extrema när man betänker att det handlar om att den som vill ha ett kommunalt feriejobb antingen måste vara godkänd i matematik och svenska eller delta i en sommarskola. Att döma av det höga tonfallet hos Iverus och Magnusson skulle det lika gärna kunna röra sig om införandet av interneringsläger eller kroppsstraff för elever som inte får godkänt i dessa ämnen.

Det går naturligtvis att diskutera huruvida Växjös ändrade regler för sommarjobb är bra eller inte. Det finns dock ingen vettig anledning att ifrågasätta att avsikten bakom dem varit god eller att ta dem till intäkt för att i falsett häva ur sig slitna och ogrundade stereotyper om moderater.

Den fräna antimoderata retorik som nu sprids av bemärkta socialdemokratiska och liberala medieaktörer med anledning av en regeländring i en kommun tyder på att det är någonting annat som skaver. Det är frestande att sätta brösttonerna i samband med den färska värvningen av Göteborgs-Postens omstridda politiska chefredaktör Alice Teodorescu till arbetsgruppen som skall ta fram Moderaternas nya idéprogram. Denna utnämning har väckt ont blod vänsterut och föranlett hätska och osakliga kommentarer om partiet – till exempel ETC:s opinionsredaktör Ulrika Lindahls tweet om att ”Vi kan se fram emot ett brunare och hårdare Moderaterna”. Inte heller detta skiljer sig nämnvärt från något som ett troll på nätet skulle kunna prestera.

För en tid sedan presenterades en studie vid Göteborgs universitet om konflikter inom kommunpolitiken vars resultat har uppenbar relevans för rikspolitiken. Undersökningen ger vid handen att politiska motsättningar är fruktbara för demokratin om de hänför sig till olikhet i åsikter, medan respektlöshet mot meningsmotståndare däremot riskerar skada det demokratiska systemets legitimitet. Att etablerade opinionsbildare beter sig som om de vore nättroll faller otvetydigt inom den senare kategorin.

Mathias Persson