Annons

Växjö växer med tågen

Trafikverket tror på Växjö, men hur skall spåren dras?
Ledare • Publicerad 20 maj 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Trafikverket tittar alltså just nu på hur man skall utveckla järnvägsnätet sedan planerna på höghastighetståg lades i malpåse av den nuvarande regeringen. Ett av förslagen är en direktlinje mellan Älmhult och Växjö. Det är förstås en spännande tanke men man skall inte gå händelserna i förväg.

Det positiva är att Växjö pekas ut som en av de städer i Götaland som förväntas tjäna mest på nyinvesteringar i järnvägskapacitet. Pendling från och till Älmhult är bara en av anledningarna till det. När Region Kronoberg fick möjlighet att yttra sig om tanken på en Älmhult-Växjölinje valde man att istället lyfta fram dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. Det handlar om tjugo kilometer räls som skulle underlätta och avlasta mycket för pendlare och godstrafik i öst-västlig riktning.

Annons

En av poängerna med att byta ämne är förstås också att man från Regionen känner till Trafikverkets prioriteringar. Man arbetar utifrån en modell med fyra steg där det sista, alltså det man in i det längsta försöker undvika, är att anlägga ny räls.

Trafikverket tänker nytt, vågar regionerna också göra det?
Trafikverket tänker nytt, vågar regionerna också göra det?Foto: Jens Nielsen

Men det kommer man inte att lyckas med. Sträckan mellan Alvesta och Hässleholm är en av landets mest inflammerade. Tågen trängs och när arbetsmarknaderna växer tar fler tåget till jobbet. Med en ny länk till kontinenten väntas belastningen öka ännu mer från och med 2030.

Höghastighetstågen hade åtgärdat det. Men bara delvis och till en kostnad som hela tiden skrevs upp. Det är viktigt att inte bli nostalgisk kring det projektet som byggde på att så få som möjligt (för att hastigheten skulle bli någorlunda hög) skulle få njuta av det vansinnigt dyra bygget. Biljettpriserna hade sannolikt subventionerats via skattesedeln in i nästa århundrade.

Det är bättre att anlägga dubbelspår och hålla öppet för många stopp längs banorna. Ännu bättre är förstås att den nu sittande regeringen faktiskt tagit steg för att omprioritera infrastrukturpotten till projekten med högst samhällsekonomiska nytta. Det handlar i många fall om vägbyggen, något som hamnade i skuggan under åren som höghastighetstågen fängslade riks- och lokalpolitiker på de utvalda orterna.

En särskild järnväg mellan Älmhult och Växjö skulle avlasta södra stambanan. Men det är sträckan mellan Älmhult och Hässleholm som är allra värst. Trafikverket håller förstås öppet för att lägga till ett spår till hela sträckan. Det skulle bevara Alvestas position som en av landets viktiga knutpunkter. Och kanske öka sannolikheten för att ett dubbelspår till Växjö skulle materialiseras.

Men Trafikverket är en statlig myndighet som inte har regional utveckling som sitt huvudsakliga ansvar. Sydostsverige: Kronoberg, Kalmar, Blekinge och gamla Kristianstad län behöver verkligen bli mer samordnat. Älmhult, Alvesta och Växjö ligger i Kronoberg, men förslagen måste ändå utvärderas i det större sammanhanget Sydostsverige.

Det behövs gemensamma visioner för hur arbetsmarknaderna skall kopplas ihop och hur företag skall lockas till regionen. Det är inte lätt i historiska bygder med starka identiteter. Men allvarlig kapacitetsbrist i tågpendlingen gör det inte heller lättare.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons