Växjös välfärdsbrott

Samhället behöver utformas för att hantera människans svagheter och brister. Personer som utnyttjar andra och det gemensamma måste hållas borta från politiken.
Publicerad 12 december 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

I den gångna veckan har P4 Kronoberg haft anledning att återkomma till sin granskning av den tidigare Socialdemokraten Abdi Elmis affärer. Han står åtalad för bedrägeri efter att ha fakturerat för tjänster åt arbetsförmedlingen till synes utan att ha utfört dessa. Nu har det också framkommit att han under sex års tid, 2009 till 2015, varit gode man åt tjugofem personer. En del av dessa unga, i vissa fall ensamkommande, personer har han satt som styrelseordförande i bolag som han kontrollerat trots att han försatts i personlig konkurs. Det är inte så ett möte med det svenska samhället skall se ut.

Foto: Henrik Montgomery/TT

I våras sprack en annan bubbla som Elmi blåst upp i form av Växjö United, fotbollslaget i division tre som präglats av återkommande skandaler.

Det mesta tyder på att Socialdemokraterna i Växjö tog tag i problematiken så fort de fick kännedom om den. Det tog ett halvår för partiet att utesluta honom som medlem 2015, men det får man räkna med när processer skall göras grundligt. Märkligare är turerna kring överförmyndarnämnden där varningsklockor verkar ha ringt utan åtgärd. Sedan dess har man infört rutiner för att kontrollera gode män oftare för att se så att de inte har skulder hos Kronofogden.

Erfarenheter och kunskaper från politiken har ett värde, inte bara för medborgarna utan också ett som kan omsättas i pengar. Det finns dock en väg mellan dikena att utnyttja det gemensamma för egoistiska syften och att inte ta vara på sina erfarenheter.

Det har dock blivit ett verkligt problem med personer som söker sig till partier för att vinna legitimitet och för att kunna studera systemen inifrån. Tidigare i år avslöjades en socialdemokratisk ersättare i Ljungbys kommunfullmäktige som människosmugglare. Han hänvisade till sitt förtroendeuppdrag när han erbjöd människor sina tjänster. Centerpartiet i Växjö hade 2015 en företrädare vars tolk- och etableringslotsföretag fick drygt tretton miljoner av Arbetsförmedlingen men som bara lyckades hjälpa en person till anställning. Det var inte olagligt men ett enormt slöseri med skattemedel som knappast hade varit möjligt utan erfarenheterna från politiken.

Partierna har svårt att hitta folk som vill lägga tid, kraft och engagemang på uppgifter som sällan är glamourösa. Det finns också problem med att personer med utländsk bakgrund inte tar plats i politiken. Det får inte leda till att personer med illvilliga syften ges utrymme eller undslipper granskning. Partier har i alla tider ägnat sig åt att vaska fram de bästa företrädarna och hålla undan de som kan tänkas skada partiets ställning. Här måste man uppenbarligen bli mer försiktig och intressera sig mer för medlemmarnas förehavanden.

Man måste också se till att utforma välfärden på ett sådant sätt att profitörer får så lite utrymme som möjligt och upptäcks i tid. Marknadens logik är det bästa vi har för att göra något konstruktivt av girigheten som de flesta bär på, och systemet med välfärdsföretag har sparat stora belopp åt det offentliga. Det behövs dock en realistisk människosyn i politiken, välfärdssystem skall inte utformas så att utförare eller mottagare frestas till missbruk.

Jacob SidenvallSkicka e-post