Annons

Växjöseminarium

Växjöpolitiker sätter sin prägel på de stora partiernas socialpolitik.
Ledare • Publicerad 11 april 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det var minst sagt intressant att se två profiler från Växjöpolitiken vid podiet när Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) bjöd in till seminarium. Tidigare S-kommunalrådet Åsa Karlsson Björkmarker har utrett frågan om ett nytt bostadsbidrag och presenterade sin syn på saken under seminariet. Moderatpolitikern Oliver Rosengren fanns med för att kommentera utredningen från sin roll som ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Det är intressant att Växjö blivit fokuspunkt för dessa frågor. Moderaterna lyfte för ett par år sedan in Anna Tenje i partistyrelsen, säkert delvis för att Växjö varit ett stabilt styre som kan fungera som studieobjekt för andra kommuner där man hoppas på borgerlig majoritet. Men man får också anta att Växjömoderaterna varit tongivande i partiets vägval när det kommer till frågor kring socialt bistånd. Växjölöftet, ett system för samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att få människor i arbete, har blivit ett moderat svar på ett politikområde som traditionellt inte har förknippats med partiet. Kanske beror intresset delvis på partiledaren Ulf Kristerssons bakgrund som socialminister.

Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Oliver Rosengren (M) gav sin syn på ett nytt bostadsbidrag.
Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Oliver Rosengren (M) gav sin syn på ett nytt bostadsbidrag.Foto: Anna-Stina Stenbäck
Annons

Det framstår som ett väl valt sammanträffande av den socialdemokratiska regeringen att just Karlsson Björkmarker fick uppgiften att utreda frågan om ett nytt bostadsbidrag. Men det går inte att se att det på något sätt skulle påverka politiken i Växjö, kanske handlade det bara om erfarenheter.

Vid seminariet deltog även en nationalekonom och en professor i socialt arbete. De var, inte helt oväntat, oense om hur saken skulle tolkas. Professorn, som inte tyckte om att människor reducerades till siffror, hade en poäng i att människor i utsatta positioner sällan är så beräknande att de avstår från att arbeta på grund av lönen är låg. Samtidigt hade utredningen inte gjort systematiska beräkningar på hur mycket ett nytt bostadsbidrag skulle påverka arbetsutbudet. Idag finns ett stort utanförskap som måste hanteras, att kraftigt öka kostnaderna för det bör åtföljas av en plan för att montera ned det.

Även nationalekonomen hade poänger. Till exempel påtalade han att skatten på de lägsta inkomsterna minskat rejält sedan 1997 då bostadsbidraget gjordes om förra gången. Borttagna egenavgifter och jobbskatteavdragen har varit avgörande för att de med lägst inkomster skall få mer i plånboken.

Det är kanske inte så personlig och varm hjälp som den som erbjuds från vänster i politiken, men sänkta skatter är uppenbart ett sätt att underlätta för människor med små marginaler.

Det socialdemokraten och moderaten kunde enas om var att föräldrar borde ta ett större ekonomiskt ansvar för sina barn även om man har separerat. Utredningen föreslår skärpta krav för betalning av underhåll. Det är en viktig reform. Relationen mellan förälder och barn finns kvar även om föräldrarna går skilda vägar och fattigdom skall inte vara något man automatiskt ärver. Kanske är det en gemensam Växjövärdering.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons