Annons

Växjöskolan pressar ministern

Kritiken mot Thorens skola i Växjö blir ett inlägg i en debatt som regeringen har fyra år på sig att avväpna.
Ledare • Publicerad 2 mars 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Thoren Business School i Växjö, också känt som Affärsgymnasiet, har drabbats av vite efter Skolinspektionens granskning. För myndigheten är det ett ovanligt stort belopp man hotar med, men för Thorengruppen är det småsummor. Kritiken handlar delvis om att elever bara fått en tredjedel av lektionstiden i kemi och biologi.

Det är inte förvånande att det är just de kurserna som man sparat in på. Laborationer kostar mycket att genomföra. Men det säger också en hel del om kulturen på skolan. Thorengruppen har sedan oktober förra hösten stoppats av Skolinspektionen från att göra alla planerade nyetableringar. Anledningen är återkommande brister i den befintliga verksamheten.

Skolminister Lotta Edholm (L) har fyra år på sig att rusta friskolereformen.Foto: Christine Olsson/TT
Annons

De flesta som hotas med dessa viten ser till att åtgärda bristerna så fort man kan. Det skall bli intressant att se om Thorengruppen klarar av att göra det.

Ungas framtid är dyrbara saker som man helst undviker att leka med. Förtroendet från föräldrar är stort, även om ett och annat kan repareras i efterhand.

Skolministern Lotta Edholm har med mandat från Tidöavtalet lanserad idén om att minska skolpengen för friskolor då dessa tenderar att ta ett mindre ansvar för svaga elever. Det är huvudsakligen medelklassen med aktiva föräldrar som placerar barnen i friskolor.

Problemet verkar vara att samma medelklass är mindre intresserad av kvaliteten i undervisningen. Och visst finns det risker. Blir utbildningen för tuff kan betygen bli lidande och framtidsutsikterna blekna av den anledningen. Men går man till en skola som inte ens har ambitionerna att undervisa behöver man inte fundera över vad utfallet blir.

Det fria skolvalet är viktigt. Barn från studievana hem, eller de med läshuvud, har ingen skyldighet att agera krockkuddar åt andra, de har full rätt att ta vara på sin potential. Och det finns många friskolor som ser till att de kan göra det. Men man kan notera att det borde vara ännu mer resurskrävande att ta vara på begåvade ungdomars potential. Skolinspektionens arbete är viktigt för att upprätthålla förtroendet för systemet.

Friskolereformen var och är viktig för att väga upp de allvarliga ingrepp som förstatligande och kommunalisering innebar i mitten av nittonhundratalet. Socialdemokratisk maktpolitik satte då punkt för skolbildningar som hade uppemot femhundraåriga rötter och ersatte med likriktning.

Men med frihet kommer också ansvar. Koncernskolor har inte råd att vara genomsnittliga, och definitivt inte att vara sämre än genomsnittliga. Efter åtta år av rödgröna utredningar med mer eller mindre drakoniska åtgärder planerade för skolvärlden är det avgörande att högerregeringen gör det som är nödvändigt för att skapa långsiktig kvalitet i skolans värld. Oavsett huvudman.

Thorens skola i Växjö kommer sannolikt att ordna upp sin verksamhet. Men det krävdes tillsyn från Skolverket för att man skulle engagera sig i saken och de elever som gått där har redan fått för lite undervisning i kemi och biologi. I rikspolitiken lär detta bli bränsle på den eld som just nu bereds under skolministerns stol.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons