Om Kostavargen får till det bildas det första reviret i sydöstra Sverige
De två vargar som rört sig öster om Kosta i höst är ett par. Det är en sjuårig hanne som vistats i trakten sedan 2018 och en tvåårig vargtik som kommer från ett revir i Östergötland. Om paret håller ihop och får valpar blir det första vargreviret i sydöstra Sverige i modern tid.