Annons
Nyheter

Kraftigare styrmedel krävs om kommuner, landsting och regioner ska bli fossilfria!

Nyheter • Publicerad 21 december 2010
Foto: Bosse Vikingson

En riksomfattande storsatsning måste till omedelbart på en rad områden. Hit hör infrastruktur för elbilar, biogas som fordonsbränsle inklusive utbyggnad av tankställen samt en kraftfull satsning på underhåll och investering i järnvägar och annan spårbunden trafik.

Transportsektorn stod för närmare hälften av Sveriges totala koldioxidutsläpp år 2009. Samtidigt har koldioxidutsläppen från transporter endast minskat med några få procent de senaste åren. Flera av medlemmarna av Klimatkommunerna, en förening bestående av 24 kommuner och landsting, har en vision om att bli fossilbränslefria, något som inte ser ut att kunna nås i rimlig tid med dagens styrmedel. Trots långtgående åtgärdsprogram kan man inte komma åt utsläppen från trafiken på lokal nivå. Låt oss ta två exempel:

Annons

Växjö har genomfört ett omfattande arbete med statistik och uppföljning av sina koldioxidutsläpp sedan 1993. Under perioden har man bl.a. jobbat med offentlig upphandling av miljöfordon, bidrag till privatpersoner och företag som köper miljöfordon, parkeringsnormer, satsningar på cykelvägar, mobilitetskampanjer samt en mängd andra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från transporter. Kommunen har ett mål om att bli fossilbränslefri till 2030 och mellan perioden 1993 till 2009 minskade de totala koldioxidutsläppen per invånare med 34 procent.

Transportsektorn står nu för 80 procent av utsläppen, och trots att Växjö har en minskande trend i utsläppen kommer man med dagens minskningstakt bara nå halvvägs till målet 2030.

Även Helsingborgs stad har genomfört omfattande åtgärder inom transportsektorn. Staden har mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 25 % till 2015 och 85 % till 2050 från 2005 års nivå, där en minskning på 40 % redan uppnåtts 2008. Minskningen har i första hand skett inom energisektorn samtidigt som utsläppen av växthusgaser från transportsektorn har ökat med 38 % sedan 1990. Detta trots stora insatser både i fysiska åtgärder och inom information och beteendeförändring.

Det är mycket troligt att upphämtningen från lågkonjunkturen leder till ett ökat transportarbete. Andreas Calgren, skriver den 13 december i ett pressmedelande att Sverige uppvisar rekordminskningar av växthusgasutsläpp men konstaterar att omställningen mot en fossiloberoende fordonspark måste påskyndas. I höstbudgeten föreslår regeringen ett antal klimatåtgärder för transportsektorn. Låginblandning av etanol i bensin och FAME i diesel förväntas öka men det handlar endast om några procent (10 % etanol och 7 % FAME till 2015), vilket inte kommer påverka utsläppsbilden i större omfattning. Regeringens supermiljöbilspremie, som enligt Centerpartiet kommer omfatta 5000 fordon, är i kombination med demonstrationsprogram för elbilar ett bra initiativ, men ska sättas i relation till att det 2009 fanns 4,3 miljoner personbilar i trafik i Sverige.

Det krävs betydligt större stimulanser för att övergången från fossilsamhället ska bli möjlig. Staten måste ta ett ännu större ansvar, kommunerna kan inte nå tillräckliga resultat med dagens styrmedel. Eftersom transporterna rör sig över kommungränserna riskerar kommuner som vill gå före att jobba i motvind med biogastankställen, laddstolpar och parkeringsnormer om inte omgivningen har liknande ambitioner.

Medlemmarna i Klimatkommunerna har under många år arbetat aktivt med olika transport-, trafik- och mobilitetsåtgärder för att minska koldioxidutsläppen från transporterna. Medlemmarnas ambitiösa klimatarbete har också uppmärksammats i olika nationella och internationella miljörankingar. Vi efterlyser nu en riksomfattande satsning på infrastruktur för elbilar, biogas som fordonsbränsle – inklusive utbyggnad av tankställen - samt en kraftfull satsning på underhåll av och investering i järnvägar och annan spårbunden trafik.

Bo Frank (M)

Lars Thunberg (KD)

Lars Bergwall (C)

Så här jobbar Smålandsposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons