Annons
Nyheter

Landsbygden ger livskvalitet och närhet till naturen

Inom Centerpartiet pågår nu den unikt öppna processen med att ta fram ett nytt idéprogram. Centerpartiet i Kronoberg engagerar sig starkt i detta genom att lyfta fram landsbygdens unika värden och betydelse för landet i stort. För Centerpartiet är det allra mest grundläggande att utgå från den enskilda människans förutsättningar.
Nyheter • Publicerad 31 oktober 2012
Den svenska bonden måste ges likvärdiga förutsättningar som råder inom övriga EU, ­skriver artikelförfattarna. Foto: Per-Erik Sandebäck
Den svenska bonden måste ges likvärdiga förutsättningar som råder inom övriga EU, ­skriver artikelförfattarna. Foto: Per-Erik SandebäckFoto: 

Allas lika värde och rättigheter är lika självklara som de demokratiska värdena för att utveckla ett samhälle som ser sina invånare och som vågar lyfta allas personligheter. Det är människors initiativ, enskilt och tillsammans, som bygger framtiden. Genom att se till den lilla människans förutsättningar, behov och önskningar skapar man ett tillåtande samhälle där det finns plats för alla, där var och en ges förutsättningar att leva sin egna dröm.

Centerpartiet har sina rötter i landsbygden och ser behovet av att hela Sverige ska leva. Detta är värden som i dag är viktigare än någonsin. I takt med att världen krymper och avstånden mellan människor minskar i och med teknikutvecklingen, gynnas även förutsättningarna att uppnå likvärdiga villkor mellan landsbygd och stad.

Annons

Just nu pågår en infrastrukturrevolution. Tillgången till fiberbredband kommer att förändra förutsättningarna för livet på landsbygden. Till exempel blir potentialen till distansarbete fantastisk vilket innebär att människor som värderar frihet och närhet till naturen kan förlänga dagen med betydligt mer meningsfull sysselsättning än att sitta i bilen till och från arbetet.

Genom att se landsbygdens fördelar och utveckla villkoren för medborgarna ute i landsortskommunerna skapar vi tillväxt i hela landet. Hela Sverige mår bra av en levande landsbygd. Därför finns det inte någon motsättning mellan stad och land, bägge är beroende av varandra för att utvecklas i en positiv riktning.

Genom att fokusera på människors strävan efter livskvalitet lyfter man landsbygdens fördelar. För många är dessutom landsbygdens värden synonymt med livskvalitet. För att värna det öppna landskapet och utveckla denna livskvalitet måste vi säkra tryggheten och tillgången till grundläggande samhällsservice för landsbygdens medborgare. Att investera i landsbygdsutveckling innebär att man investerar i livskvalitet!

Allt fler människor har kommit till insikt om att dagens livstil inte längre är hållbar. För att inte lämna till våra barn och barnbarn att städa upp efter oss måste vi redan nu förändra dagens levnadssätt och bättre värna vår natur.

En levande landsbygd utgör en förutsättning för förvaltandet av våra naturvärden. Det är genom att bruka naturen och ta tillvara de förutsättningar den ger oss som vi kan gå bort från oljeberoende till ett hållbart energisystem. Därför måste det svenska jordbrukets konkurrenskraft stärkas. Den svenska bonden måste ges likvärdiga förutsättningar som råder inom övriga EU. Det gäller att den odlingsbara marken i Sverige bevaras för mat- och energiproduktion. Likaså gäller det att ta tillvara skogens alla värden, allt från friluftsliv och rekreation till vidareförädling och innovation.

Den svenska skogsnäringens investeringar står för en betydande del av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Detta utgör grunden för en grön omställning av Sverige.

Den svenska välfärden ska vara trygg och utvecklad. Grunden för vår gemensamma välfärd ligger i företagande och entreprenörskap. Därför gäller det att underlätta för människor som driver företag och för dem som vill starta nya företag. Genom förenklade villkor och lägre kostnader skapas ett positivt företagsklimat vilket ger förutsättningar för en tryggad gemensam välfärd.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Centerpartiet tror på Hela Sverige!

Så här jobbar Smålandsposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons