Annons
Nyheter

Debatt: Trygghet och säkerhet - viktig politisk fråga

Nyheter • Publicerad 25 januari 2006

TRYGGHET OCH SÄKERHET för kommunens invånare är en viktig fråga som vi i Växjö vänsterparti inte har prioriterat tillräckligt. Därför vill vi skriva om denna fråga nu.

Vi vill dock säga att vi är öppna för en medborgardialog kring en del av förslagen. Vi gör ingen ideologisk analys av brottslighetens orsaker i detta sammanhang, men konstaterar helt kort att den helt överskuggande orsaken är utanförskap i sina olika former. Samtidigt skall vi inte glömma att brott begås i alla samhällsskikt. Utgångspunkten här är i första hand trygghet och säkerhet för kommunens medborgare.

Annons

Förebyggande arbete kring barn och ungdom är och förblir en av kommunens viktigaste uppgifter. Det finns mycket bra insatser i Växjö men vi kan utveckla fler.

Samverkan

Att hålla igång samverkan mellan olika aktörer är viktigt. Det gäller polis, socialtjänst, åklagare, skolor och föräldraorganisationer.

Äldres trygghet eller brist på trygghet är en annan fråga. Vi har ett förhållandevis lugnt polisdistrikt och det är oftast inte så illa som folk upplever det. Här behövs mer information men också fler frivilliginsatser i form av bostadsvärdar och äldrestödjare.

Polisens trygghetsmätningar måste få ett större genomslag i form av bättre bostadsplanering och förändringar av utemiljöer där även tekniska förvaltningen har en viktig roll. Samrådsplaner i nya områden som tar hänsyn till trygghet och säkerhet ska utvecklas. Goda exempel finns på detta från andra delar av landet. "Trygghetsvandringar" är en metod som vi måste utnyttja i högre grad. Utomhusmiljöer med mörka platser till exempel med skumma buskage kan lätt åtgärdas.

Belysning är viktigt. Det handlar om gatubelysning, elljusspår och upplysta cykel- och vandringsleder.

Utegångsförbud

Vi vill införa utegångsförbud efter klockan 23.00 för barn under 15 år som inte har ansvariga vuxna med sig. Förbudet ska införas i de lokala ordningsföreskrifterna. (I övrigt vill vänsterpartiet i Växjö vara restriktiva med förbud.)

Ungdomslotsen och Pax-kafé fyller en viktig funktion bland annat med att organisera nattvandringar. Uppmuntran och stöd till föreningar som deltar i nattvandring ska fortsätta. Gratis bussåkande för nattvandrare är ett exempel.

Grannsamverkan, Nattugglorna och Näringsliv i samverkan är andra former av frivilliginsatser som ska uppmuntras. Bland annat med utbildning.

Annons

Svarthandel

Polisens arbete med att kartlägga svarthandel med alkohol har varit framgångsrik och är av stor betydelse.

Medborgares benägenhet att vittna är inte längre självklar. Detta håller på att bli ett stort samhällsproblem. Att vittna, "gola" eller "tjalla" är för det mesta en plikt som måste ges en positiv status. Det handlar helt enkelt om att leva sig in i hur man som enskild person eller familj skulle vilja få hjälp i en liknande situation. En vittnandets gyllene regel. I detta sammanhang ska också arbetet kring vittnesstöd utvecklas och likaså brottsofferjourens arbete.

När det gäller följder för unga brottslingar ska principen om omedelbara åtgärder och konsekvenser gälla. En informationskampanj skulle i delta sammanhang kunna genomföras i skolorna.

Kvinnofridsarbetet sker i samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst- och landsting. Kvinnojouren och tjejjouren fyller en viktig funktion och behöver ett stort stöd.

Mer kunskap

Hedersrelaterat våld som har sin grund i olika kulturmönster måste uppmärksammas. Det behövs också mer kunskap och kompetens kring detta fenomen. Ansvaret ligger i första hand hos män i allmänhet, invandrarföreningar och i en del religiösa grupperingar.

Av stor betydelse är också att arbetet med flyktingmottagandet fokuserar på denna brottslighet.

Våldsbrott som riktas mot unga pojkar är de vanligaste våldsbrotten. I det sammanhanget betyder vuxna på stan en hel del.

Asylsökande och personer med turistvisa som begår brott berör många och behöver diskuteras. Inte minst problematiskt blir det när oskyldiga medborgare med invandrarbakgrund blir beskyllda och sammanblandade med vad enskilda brottslingar utför. Staten har också här det största ansvaret men på kommunal nivå ska vi debattera problemet öppet.

Annons

Föräldrautbildning har kommit igång de senaste åren och ska utvecklas.

Busskurer som förstörs, klotter, våld i bussar och i taxi, bråk på utsatta platser på stan är exempel på företeelser som i vissa fall kan behöva kameraövervakning.

Säkrare på Campus

Campusområdet kan bli säkrare. Här kan en trygghetsvandring vara ett sätt att ta reda på hur miljön blir säkrare. En viktig aktör är också frivilligarbete från studenterna själva.

Trafiktrygghet är ett ämne för temamöten i kommunen.

Volontärbyrån som startar i början av 2006 är en resurs som kommer att få stor betydelse för rekrytering av frivilliga inom området trygghet och säkerhet.

Kommunala poliser eller kommunala ordningsvakter blir allt vanligare i Sverige. Detta är en fråga som vi inte anser vara en kommunal angelägenhet men måste ändå övervägas. Eventuellt kan det behövas en lokal folkomröstning i frågan.

Anders Mårtensson

Elisabeth Risedal

Kurt Lygård

vänsterpartiet i Växjö

Så här jobbar Smålandsposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons