Annons
Nyheter

Tio vanliga frågor och svar om coronavaccinet

Väntan, väntan, väntan. På godkända vaccin, leverans och logistik.
Men om allt går som det ska kommer hundratusentals svenskar vaccineras mot covid-19 i början av nästa år.
Här är tio frågor och svar om vaccinet som kan bidra till att stoppa den dödliga pandemin.
Coronaviruset • Publicerad 13 december 2020
Flera volontärer har under pandemin ställt upp i arbetet med att ta fram vaccin mot covid-19 – över hela världen. Arkivbild.
Flera volontärer har under pandemin ställt upp i arbetet med att ta fram vaccin mot covid-19 – över hela världen. Arkivbild.Foto: Jerome Delay/AP/TT
Flera vaccintillverkare har skapat vaccin som nu väntar på godkännande hos Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Arkivbild.
Flera vaccintillverkare har skapat vaccin som nu väntar på godkännande hos Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Arkivbild.Foto: Sakchai Lalit/AP/TT
Läkemedelsverket avgör om vaccin godkänns för barn eller inte. Arkivbild.
Läkemedelsverket avgör om vaccin godkänns för barn eller inte. Arkivbild.Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Vem får vaccinera sig?

Precis som andra vaccin är det upp till var och en om man vill vaccinera sig mot covid-19 eller inte.

Annons

När ett godkänt vaccin finns kommer det att erbjudas dem som har störst behov av det. I den första vaccinomgången, i januari och februari, planeras följande grupper prioriteras i Sverige:

– Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.

– Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

– Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Totalt ingår omkring 600 000 personer i dessa prioriterade grupper.

"När tillgången till godkända vacciner successivt ökar, kommer rekommendationen att uppdateras och vidareutvecklas med rekommendationer för prioritering av övriga grupper i samhället", enligt Folkhälsomyndigheten.

Läkemedelsverket kommer i sin tur att uppge om det finns medicinska skäl att inte ge ett visst vaccin mot covid-19 till en viss grupp (exempelvis personer med svår allergi), baserat på vetenskapliga tester.

Hur länge kommer vaccineringen pågå?

Det vet vi inte än.

Regeringen sade dock i början av december att alla vuxna över 18 år kommer att erbjudas vaccin mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Annons

Det är regionerna som ansvarar för att genomföra vaccinationerna och planera för lokaler, logistik, bemanning, med mera.

Varför ska man vaccinera sig?

Det kan finnas flera motiv – som att att skydda sitt eget och andras liv, eller för att bidra till att minska smittspridningen i samhället.

Folkhälsomyndigheten har dock betonat att vaccinet inte är den enda lösningen för att stoppa pandemin. Det må inge hopp hos många, men det är viktigt att fortsätta följa de restriktioner som finns.

Är vaccinet säkert?

Just nu granskas fyra vaccinkandidater av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, och säkerhetsrutinerna för covid-19-vaccin är desamma som för vilket vaccin som helst i EU.

Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket, sade på en presskonferens 10 december:

– Vi kommer vid ett eventuellt godkännande av covid-19-vaccinerna att ha en god uppfattning om hur effektivt de skyddar mot covid-19 hos vuxna och äldre, och vi kommer också att känna till vanliga och mindre vanliga biverkningar som inträffar relativt snabbt efter vaccination.

Vaccinen som kan bli aktuella i Sverige är från fyra olika företag: Moderna, Pfizer, Astra Zeneca och Janssen Pharmaceutica. I företagens egna kliniska studier rapporteras en majoritet av biverkningarna vara milda, såsom trötthet och huvudvärk.

Resultaten från studierna av Astra Zenecas vaccin har publicerats i tidskriften The Lancet. Forskare bedömer vaccinet som säkert, trots att tre allvarliga händelser inträffade bland de drygt 23 700 deltagarna.

Annons

En av händelserna inträffade exempelvis bland dem som fick placebo, en annan skedde bland dem som fick vaccin. Detta var ett fall av transversell myelit, en ovanlig inflammation i ryggmärgen, som forskarna tror kan ha med vaccinet att göra.

Samtliga personer har tillfrisknat, eller är på väg att göra det, enligt forskarna.

Det finns ju vaccin från flera olika tillverkare – kan man få välja?

Nja, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson kommer det inte vara någon "meny" att välja bland. På en pressträff den 4 december sade han:

– Vi kommer fördela vacciner allt eftersom de kommer. Sannolikt kommer det vara olika vaccin som kommer vara bulken av det hela i olika perioder. Min uppfattning är att de olika vaccinationscentralerna kommer hantera ett vaccin i taget.

Folkhälsomyndigheten ska återkomma med rekommendationer om det framkommer att de olika vaccinerna ska användas på olika sätt.

"För fullgott skydd kommer två sprutor att krävas när det gäller vissa vacciner, med ett visst intervall, och då det är viktigt att samma vaccin ges vid båda tillfällena", uppger myndigheten.

Ska den som har haft covid-19 vaccinera sig?

Alla vuxna, oavsett tidigare covid-sjukdom eller inte, kommer att erbjudas vaccin. Men det är upp till var och en om man vill vaccinera sig eller inte.

När man vaccinerat sig, är man immun då?

Annons

Folkhälsomyndigheten svarar:

"De vaccin som godkänns för användning gör det sedan tillverkaren har kunnat visa att vaccinet är säkert och att det ger skydd mot sjukdom. Hundraprocentig immunitet för varje individ kan inte garanteras, men vacciner har i fas 3-studier visat ge ett bra skydd mot att insjukna och mot att bli svårt sjuk och dö".

Ska barn vaccineras?

Folkhälsomyndigheten kommer i ett första skede inte att gå ut med någon generell rekommendation om att barn under 18 år ska erbjudas vaccin mot covid-19.

Det är i slutändan Läkemedelsverket som avgör om vaccin godkänns för barn eller inte.

Veronica Arthurson, enhetschef, Läkemedelsverket sade så här på presskonferensen 10 december:

– Vi har inte tagit ställning till det utan där får vi invänta och se vilka åldersgrupper vaccinet bli godkänt för. Vi har inte tagit ställning till den stora gruppen barn ännu.

Är pandemin över när alla har vaccinerat sig? Eller kan den komma tillbaka?

Så länge smitta finns kvar i världen kan infektionssjukdomar alltid komma tillbaka, förklarar Folkhälsomyndigheten:

"Smittspridningen kan då bli mer eller mindre kraftig beroende på saker som hur immuniteten i befolkningen ser ut, människors beteende och klimatfaktorer. Men förhoppningen är att vaccinerna på sikt ska bidra till att minska smittspridningen av covid-19 så att pandemin klingar av och upphör."

Annons

Har inte viruset muterat? Kommer vaccinet verkligen att hjälpa?

Folkhälsomyndigheten svarar:

"Alla virus kan förändra sig genetiskt. Utvecklingen följs över hela världen och hittills har inga avgörande genetiska förändringar (mutationer) i arvsmassan som kan tänkas påverka vaccinets effekt kunnat ses hos SARS-CoV-2. Mot den bakgrunden finns ingen anledning att tro nu att vaccinerna inte skulle ha effekt, när de godkänns efter de slutliga kliniska prövningarna."

Källor: Folkhälsomyndigheten (dels hemsidan, dels mejlsvar), Läkemedelsverket, 1177, European Medicines Agency (EMA).

Fakta: Så testas och godkänns ett vaccin

Vacciner godkänns oftast gemensamt inom EU. Det är en process där två länder är så kallade rapportörer och sammanställer alla nödvändiga uppgifter, som sedan granskas av experter från samtliga medlemsländer. Det slutgiltiga beslutet tas av EU-kommissionen.

Proceduren inleds med att en tillverkare skickar in en ansökan om att få sälja ett vaccin.

Tillverkaren är skyldig att tillhandahålla resultat från alla kliniska studier som utförts, tillsammans med tidigare laboratorieförsök, djurförsök samt information om tillverkningsprocesser och kvalitetskontroll.

De kliniska studierna, på människor, utförs i tre steg av tillverkaren:

Fas 1 – Vaccinet testas på en liten grupp personer, för att kontrollera hur kroppen reagerar och utesluta akuta säkerhetsrisker. Detta är som regel första gången preparatet testas på människor.

Fas 2 – Fler personer testas, för fortsatta studier av biverkningar. Dessutom undersöks om kroppen utvecklar immunsvar i form av antikroppar.

Fas 3 – Vaccinet testas på ett betydligt större antal personer, för att undersöka om det skyddar mot infektion. Två grupper behandlas med antingen vaccin eller en verkningslös saltlösning. Vare sig forskarna eller försökspersonerna vet vem som behandlas med vad – den uppgiften hålls hemlig tills studien utvärderas. Efter ett fastställt antal sjukdomsfall jämförs grupperna. Om tillräckligt många fler personer smittats i kontrollgruppen jämfört med den vaccinerade gruppen bedöms vaccinet som fungerande. I vissa fall görs en kontroll i halvtid. Om resultatet då visar en tydlig effekt erbjuds det verksamma vaccinet av etiska skäl ofta även till kontrollgruppen. Om det tvärtom ser verkningslöst ut kan försöket avbrytas.

Om sjukdomen som vaccinet ska skydda mot är mycket sällsynt går det inte att vänta på att tillräckligt många ska bli smittade. I sådana fall kan det räcka med att mäta halten av antikroppar.

För att vaccinet ska godkännas ska det vara en rimlig balans mellan nytta och risk. Vid svåra sjukdomar kan högre risk för biverkningar tolereras, och vice versa.

Efter ett godkännande finns ofta krav på fortlöpande utvärdering, för att exempelvis spåra sällsynta biverkningar som blir märkbara först då ett stort antal människor vaccineras. Även risk för smittspridning och immunitetens varaktighet utvärderas.

När vaccinet är godkänt offentliggörs all vetenskaplig dokumentation som legat till grund för godkännandet.

Källa: Läkemedelsverket

TT
Så här jobbar Smålandsposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons