En mamma till fyra barn med diagnoser är starkt kritisk till luckorna i utbildningssystemet i Växjö. Det dömer hennes barn till livslång fattigdom, menar hon. Växjö kommun har det uttalade målet att alla ungdomar ska gå ut gymnasiet med fullständig betyg men har ingen skola anpassad för autistiska elevers behov.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant