Opinion

S-politik slår mot de mest utsatta

Oliver Rosengren (M) ,
Oliver Rosengren (M)
Oliver Rosengren (M)

Rejäla skyddsvallar är inte bara viktigt för att våra möjligheter att skydda jobben och välfärden också i nästa kris är förbunden med förmågan att spara i ladorna i goda tider. Det är också viktigt för att om ekonomin saknar skyddsvallar är det de mest utsatta som får ta den hårdaste smällen.

Växjö ska ta nya steg mot full sysselsättning och fortsätta pressa tillbaka utanförskapet. Arbete och välfärd har över tid haft underskott som sedan avskrivits av kommunfullmäktige. Om tillväxten mattas av eller oroligheter i ekonomin bidrar till svårare tider för kommunen går det inte att räkna med en liknande lösning i framtiden. Arbete och välfärd behöver därför ställa om till balans i ekonomin.

Budgetläget är kärvt. Prognoserna visar på underskott också 2016, om inga åtgärder vidtas. I ljuset av detta är det oroande att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet helt saknar ambitioner för att få rätt köl på ekonomin i nämnden. Istället föreslås kraftiga utbyggnader av bidragssystemen. Det är ansvarslöst.

Kostnaderna för försörjningsstöd skulle öka med ungefär 8,5 miljoner om Socialdemokraterna och Vänsterpartiets löften om att frångå riksnormen för ekonomiskt bistånd och inkludera annat än det som regleras av Socialstyrelsen förverkligades, enligt förvaltningens beräkningar.

Vid sidan av bidragsutbyggnaden förs en expansiv personalpolitik. Det lovas (SMP 27/4-15) ny tjänst på budget- och skuldrådgivningen, utan att först invänta resultatet av köförkortningen som genomförts den senaste månaden. Samtidigt ska alla erbjudas fast anställning efter ett år. Den fasta personalkostnaden skulle öka med nästan 35 miljoner bara för Arbete och välfärd om det löftet blev verklighet.

Blågröna kommer föreslå omställningar som tar nämnden till balans utan att göra avkall på våra målsättningar. Med en omsättning på över en halv miljard kan mycket göras annorlunda, med såväl högre kvalitet som lägre kostnad.

Drivkrafterna för att arbeta och utbilda sig behöver stärkas, i stället för att bygga ut bidragssystemen. Viktiga personalförstärkningar inom individ- och familjeomsorgen bör genomföras, i stället för att permanentera alla visstidsanställda och vikariers anställningar oavsett långsiktigt behov.

Martin Edberg (S) behöver nu ge svar på tre frågor: Delar han de Blågrönas mål om en budget i balans? Varför vill han storsatsa på bidragsutbyggnad istället för på fler jobb? Hur ska han finansiera de löften Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställt ut till växjöborna?