Sverige & världen

Antalet tiggare har fördubblats på ett år

Samhälle (TT) Artikeln publicerades
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT

Allt fler tiggare når svenska gator. De akuta problemen landar på kommunernas bord. Men SKL vill ha mer fokus på hemländerna.

– Det måste till en starkare internationell aktivitet, säger Leif Klingensjö vid SKL.

Antalet tiggande EU-migranter i Sverige har mer än fördubblats jämfört med förra året. Cirka 4 000 personer tigger nu på Sveriges gator, enligt en enkätundersökning bland Sveriges kommuner som SVT gjort. 220 kommuner uppger att tiggare finns i deras kommuner och 40 svarar att det för ett år sedan inte fanns tiggare i deras kommun, men att det nu gör det.

– När det kommer fler blir det konkurrens om de platser som finns. Så då har det spridit sig över hela landet, säger Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare till SVT.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) instämmer i bilden som ges. Enligt Leif Klingensjö, sektionschef vid SKL, är boende- och sanitetsproblemen två av de största utmaningarna att lösa. Men även avhysningar, där migrantläger rivs, är komplicerad.

– Man avhyser, men sedan uppstår strax ett nytt boende en kort bit därifrån. Det händer ingenting i praktiken, säger han.

SKL hoppas nu att samordnaren tar tag i frågan.

– Det är en omständig procedur och det finns en integritetsaspekt. Det måste ses över vad som är lämpligt ur den här gruppens synvinkel. Alla människor ska hanteras lika oavsett vilken grupp man tillhör, säger han.

Men främst handlar det enligt Leif Klingensjö om att arbeta internationellt med de länder som tiggarna kommer från. Och både frivilligsektorn och kommunsektorn vill vara med i det arbetet.

– Det här är en internationell fråga som blivit en lokal fråga för kommunerna, säger han.

Han menar att bidragen till gruppen är marginella då de klarar sig på sina inkomster.

– Men vi ställs inför en fattigdomssituation i EU som också finns på kommunernas gator. (TT)