Annons
Nyheter

Kompetensbrist hämmar jobbtillväxten

Företag, kommuner och landsting skriker efter folk, men få lyssnar till ropen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många som har rätt kompetens. Det hämmar jobbtillväxten i år och nästa år, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos.(TT)
Publicerad 13 juni 2018

Arbetsmarknaden i Sverige fortsätter att utvecklas urstarkt, enligt Arbetsförmedlingen. Men nu syns tydliga flaskhalsproblem.

””

Privata arbetsgivare kan öka sin kapacitet med max fem procent. De offentliga arbetsgivarna, som kommuner och landsting lider av en mycket stor brist på arbetskraft. Framför allt gäller det legitimationsyrken, som sjukvårdspersonal och lärare.

””
Annons

Undersökningen, som bygger på intervjuer med 13 000 privata och offentliga arbetsgivare, pekar på tydlig optimism även om stämningsläget dämpats en smula jämfört med prognosen från i höstas.

Utrikes födda får jobben

Arbetsförmedlingen framhåller också på att alltfler utrikesfödda nu fyller lediga platser.

””

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, vill gärna framhålla siffrorna som ett bevis på att Arbetsförmedlingens insatser efter flyktingvågen 2014-15 lyckats. Tiden för nyanlända att få arbete har minskat rejält, förklarar han.

TT: Hur mycket beror på era insatser och hur mycket beror på högkonjunkturen?

””

Bristande matchning

Ändå, Arbetsförmedlingen har fått hård kritik för sin bristande matchningsförmåga. Det finns till och med tankar hos exempelvis Moderaterna att slopa myndigheten i sin nuvarande form.

””

Konjunkturen står nu på sin topp, och en sak är säker - efter en uppgång går det alltid nedåt igen, och många undrar nog vad som händer då.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons