Annons
Nyheter

Höjd ersättning för GMO-fritt foder

Den bondeägda mejerikoncernen Arlas styrelse har beslutat att höja ersättningen till bönder som använder GMO-fritt foder. Exakt hur stor höjning det blir ska stå klart om 2-4 månader enligt Arlas ordförande Åke Hantoft.(TT)
Publicerad 13 maj 2016

Enligt Arla uppfyller omkring 20 procent av Arlas mjölkpool i dagsläget marknadens krav när det gäller GMO-fritt foder.

””

En beräkning från Arla visar att det ser ut att gå att höja ersättningen från dagens nivå på 2,7 öre till omkring en eurocent (cirka 9,2 öre) per kilo mjölk.

Annons

Höjningen som nu planeras motiveras av en positiv marknadsutveckling i Tyskland, där detaljhandeln är villig att betala ett högre pris för mejeriprodukter baserade på mjölk från kor som enbart får GMO-fritt foder.

Många svenska mjölkbönder brottas med vad som kallas en mjölkkris, där många har svårt att få ekonomin att gå runt till följd av hård prispress från världsmarknaden.

TT: Kommer mjölkpriserna i Sverige påverkas av en ersättningshöjning?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons