Annons
Nyheter

Brister i landets vanligaste försäkring

Bil- och motorförsäkringar är de vanligast förekommande försäkringarna i Sverige. Nu har Konsumentverket granskat tolv av dessa och funnit att det finns brister och otydligheter i en majoritet av dem.(TT)
Publicerad 12 juni 2018

Det handlar bland annat om skrivningar i avtalen som kan tolkas som att försäkringen ersätter alla sorts skador oavsett vad som har hänt, enligt ett pressmeddelande från Konsumentverket.

"Vi ser att företagen gärna använder svepande formuleringar med orden "tryggt" och "enkelt", utan att närmare förklara vad det betyder. Försäkringen kan därför se ut att ha fördelar som andra inte har. Det kan skapa fel förväntningar hos konsumenten", kommenterar Konsumentverkets jurist Elin Steno enligt pressmeddelandet.

Annons

Andra exempel på brister som myndigheten har funnit i sin granskning rör avtalsvillkor som strider mot lagen eller är olämpliga då maktbalansen mellan konsument och bolag blir skev. Myndigheten pekar bland annat på kravet om att polisanmäla en skada på en viss ort, trots att de allra flesta numer anmäler skada på webben eller över telefon.

Vidare återfinns felaktig information om Allmänna reklamationsnämnden i de granskade försäkringarna, vilket kan försvåra konsumentens möjlighet till rättslig hjälp vid en tvist.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons