Annons
Nyheter

Dämpad tillväxt i eurozonen

Inköpsindex för eurozonen steg försiktigt under juli månad, vilket speglar den dämpade tillväxten inom industrin. Tillväxten förblev dock stark i Tyskland som är EU-största ekonomi. Under juli steg indexet till 55,1 i juli jämfört med 54,9 i juni.(TT)
Publicerad 1 augusti 2018

Under juli steg indexet till 55,1 i juli jämfört med 54,9 i juni. Framför allt var tillväxten inom produktionssektorn och orderingång svagare än tidigare i år.

Tillväxten av nya exportorder närmar sig den lägsta nivån på två år, vilket speglar oron för importtullar och handelskrig.

Annons

Tillväxten skiljer sig kraftigt mellan länderna i eurozonen med Nederländerna, Tyskland och Österrike i topp.

Tyskland driver på

Nederländerna utmärkte sig under juli månad med det högsta nationella indexet på 58,0 procent. Dock märktes en inbromsning i tillväxten i landet.

På andra plats kom Tyskland som är EU:s största ekonomi med ett nationellt index på 56,9. Under juli uppvisade landet en stark tillväxt som drevs av högre produktion och ökad orderingång.

På förlorarsidan utmärker sig Italien med ett index på 51,5 - den lägsta siffran på 21 månader. Även i Grekland och Irland saktade tillväxten ned.

Oro för handelskrig

Samtliga länder rapporterade ökade sysselsättning under juli. Även här utmärkte sig Nederländerna, Tyskland och Österrike positivt.

"Enkätundersökningen tyder på att inbromsningen sannolikt speglar oron för handelskrig, tullar och högre priser liksom den generella oron för de ekonomiska framtidsutsikterna. Optimismen för framtiden förblev på en av de lägsta nivåerna vi sett under de senaste två åren", skriver Chris Williamson, chefsekonom på IHS Markit som genomfört undersökningen som bygger på enkätundersökningar bland omkring 3 000 företag inom tillverkningsindustrin.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons