Annons
Nyheter

Ekonomi hindrar kvinnor från att separera

Fler kvinnor än män anser att de av ekonomiska skäl inte kan lämna en relation. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av Danske Bank. - Det är allvarligt att man av ekonomiska skäl inte kan gå ur en relation.(TT)
Publicerad 2 juni 2018
””

Bakgrunden är en undersökning som genomförts av Ipsos på uppdrag av Danske Bank. Undersökningen visar att 37 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att ekonomin är ett "ganska stort" eller "mycket stort" hinder för att separera från sin partner.

För män är motsvarande siffra 18 procent.

Annons

Tidiga livsval avgör

Enligt Adler förklaras skillnaden av att kvinnor, förutom att ha lägre medelinkomst, i större utsträckning stannar hemma med barn, vårdar sjuka barn och går ned i arbetstid.

Danske Bank uppger också att undersökningen visar att 21 procent av de tillfrågade kvinnorna inte skulle ha råd att separera. Motsvarande siffra för män är 10 procent.

””

Sparande viktigt

Rådet som ges till hushåll är att både ha ett buffertsparande gemensamt för familjen och att respektive part har ett eget sparande. Dessutom säger Adler att det är viktigt att samtliga i hushållet är väl insatta i familjens ekonomi.

Men det finns ytterligare ett råd.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons