Annons
Nyheter

Färdplan för etableringsjobb i februari

I slutet av februari hoppas arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ha en färdplan på plats för de så kallade etableringsjobben. Förslaget, kritiserat av oppositionen, är tänkt att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa att få jobb.(TT)
Publicerad 8 december 2017

Regeringen har nu formellt inlett förhandlingarna om etableringsjobben med parter på arbetsmarknaden. På ett första möte har det fattats beslut om en styrgrupp, med tre arbetsgrupper under sig.

””

Kritik från oppositionen

Annons

Än så länge är det bara vissa parter på arbetsmarknaden som deltar i arbetet. Men förhoppningen är enligt Johansson att andra sektorer ska ansluta sig när det skarpa förslaget kommer.

””

Arbetsmarknadsministern utesluter inte att det kan bli aktuellt med lagändringar för att kunna införa etableringsjobben. Trots kritik från oppositionen tror hon att det kan bli en bred uppslutning bakom förslaget även i riksdagen.

””

De tre arbetsgrupperna som har tillsatts består av tjänstemän från berörda departement och representanter från parterna.

"Ju förr desto bättre"

En grupp ska ta upp frågor om lön och ersättningar samt hantera frågan om en eventuell prövning av etableringsjobben mot EU:s statsstödsregler. Den andra ska fokusera på hur matchningen i systemet ska gå till, det vill säga vilka på arbetsmarknaden som ska få etableringsjobben. Den tredje arbetsgruppen ska hålla i frågan om att ta fram relevanta utbildningssatsningar som de som får etableringsjobb ska kunna omfattas av.

””

Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, ser särskilt matchningsfrågan som avgörande för att det nya program man skissar på ska fungera som det är tänkt. Han ser gärna att arbetet med matchning inkluderar privata företag specialiserade på omställning.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons