Annons
Nyheter

Avhopp försvårar bostadssamtal

Fastighetsägarna hoppar av förhandlingarna om hyressättningssystemet. Bostadsminister Per Bolund (MP) beklagar avhoppet, som kan försvåra bostadssamtalen mellan regeringen och oppositionen.(TT)
Publicerad 4 maj 2016

Förhandlingarna mellan parterna på hyresmarknaden var en viktig pusselbit inför de fortsatta bostadssamtalen mellan regeringen, Alliansen och Vänsterpartiet om hur bostadskrisen ska lösas.

Men branschorganisationen Fastighetsägarna ser det som helt osannolikt att förhandlingarna med Hyresgästföreningen och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (Sabo) kommer att leda fram till några gemensamma förslag om förändringar av systemet för hyressättning. Därför väljer man att hoppa av.

””
Annons

Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo förklarar avhoppet med att organisationen kommit med förslag som de övriga inte velat diskutera överhuvudtaget.

””

"Ansvarslöst"

Ansvarslöst agerande, kontrar övriga parter, och ser det som ett bevis för att fastighetsägarna inte varit intresserade av verkliga resultat utan har haft en annan agenda.

"Det är bedrövligt att de väljer att utnyttja bostadskrisen för att driva sin linje om marknadshyror", skriver Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder i en kommentar.

I centrum står frågan om hyressättningen i nyproducerade bostäder, som Fastighetsägarna vill ska bli friare.

””

Motparterna anser i sin tur att den överhuvudtaget inte ingår i regeringsdirektiven inför förhandlingarna, och Sabo säger sig se ett mönster i fastighetsägarnas agerande.

"Detta är inte det första avhoppet de gör på kort tid", kommenterar vd Kurt Eliasson.

Klart 10 maj

Regeringen gav i mitten av mars Claes Stråth i uppdrag att leda förhandlingarna. En rapport ska vara klar den 10 maj.

Per Bolund konstaterar att gemensamma förslag från parterna hade förbättrat förutsättningarna för bostadssamtalen. Men en slutrapport skulle även kunna visa på att man inte är överens om allt. Och enligt bostadsministern är mandatet brett.

””
Annons

Per Bolund vill inte berätta när bostadssamtalen ska fortsätta, men regeringens ambition är att de ska leda till konkreta resultat före sommaren.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons