Annons
Nyheter

Nobelpriset åter över 1 miljon dollar

Aktuell kronkurs och höjd prissumma gör att varje Nobelpris i år återigen överskrider 1 miljon amerikanska dollar. Summan har varierat stort sedan de första prisen delades ut 1901. I år är prissumman 9 miljoner kronor, eller drygt 1 miljon dollar med dagens dollarkurs.(TT)
Publicerad 9 december 2017

I år är prissumman 9 miljoner kronor, eller drygt 1 miljon dollar med dagens dollarkurs. Det är ett skutt upp från de senaste årens 8 miljoner kronor, vilket i fjol motsvarade "bara" 870 000 dollar. Det var också det lägsta priset i dollar räknat på många år.

Dollarkursen märks i plånboken särskilt för de ofta amerikanska pristagarna, men att summan överskrider en miljon i USA:s valuta vägs inte in när beloppet fastställs.

Annons

"Att det har ett visst symbolvärde är säkert inte ovälkommet, men att man höjt prissumman beror på att man bedömer det som möjligt och långsiktigt ansvarsfullt. Målet är, eftersom Nobel ville ha det så, att avkastningen i görligaste mån ska gå till pristagarna", skriver Gustav Källstrand, idéhistoriker vid Nobel Center i ett mejl.

Alltid räcka

Nobelstiftelsen förvaltar de tillgångar som Alfred Nobel lämnade efter sig. De uppgår till cirka 4 miljarder kronor. Prissumman beräknas på avkastningen på kapitalet och fastställs av stiftelsens styrelse.

"De fattar ekonomiska beslut med en mycket lång tidshorisont - de här medlen ska räcka för alltid. Det är alltid en avvägning mellan att ge så stora pris som möjligt och att säkra fonden långsiktigt", skriver Källstrand.

Summan hade troligen stor betydelse i Nobelprisets början.

"Varje pris år 1901 motsvarade 20 årslöner för en professor. I dag är prissumman, trots att den naturligtvis är stor, förmodligen mindre betydelsefull - det är prisets långa historia som gör det speciellt", anser Källstrand. Andra priser kan ha högre summor men har inte samma långa bakgrund med tunga pristagare bakom sig, påpekar han.

Mest 2001

Sedan starten just 1901 har prissumman varierat stort i fast penningvärde. Det första årets pris var på 150 782 kronor - cirka 8 miljoner kronor i dag. Därefter föll summan till att 1919 bara vara 28 procent av det ursprungliga värdet. Som mest var priset värt 2001 - 144 procent av det första årets pris. Årets prissumma motsvarar cirka 110 procent av priset år 1901.

Nobelstiftelsen betalar för de riktiga Nobelprisen (fysik, kemi, medicin, litteratur och fred) medan Riksbanken står för ekonomipriset till Nobels minne, som dock alltid är lika stort.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons