Annons
Nyheter

Oväntad räntesänkning av Riksbanken

Riksbanken sänker oväntat reporäntan med 0,1 procentenheter till minus 0,35 procent. Direktionen beslutar också att utöka köpen av statsobligationer med ytterligare 45 miljarder kronor från september och året ut. Beslutet motiveras bland annat av den senaste tidens stärkta kronkurs.(TT)
Publicerad 2 juli 2015

Direktionen beslutar också att utöka köpen av statsobligationer med ytterligare 45 miljarder kronor från september och året ut. Beslutet motiveras bland annat av den senaste tidens stärkta kronkurs.

"I denna osäkra miljö behöver penningpolitiken vara ännu mer expansiv för att säkerställa att inflationen fortsätter stiga mot målet på 2 procent", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Annons

Kan sänkas ytterligare

Banken räknar med att reporäntan ska vara ungefär -0,35 procent under drygt ett år. Banken öppnar också för att både sänka reporäntan ytterligare och utöka köpen av statsobligationer längre fram.

Riksbanken ändrar också sin prognos för framtida räntehöjningar, räntebanan. Banken spår nu att räntan når tillbaka till nolläge senare än i tidigare prognoser.

Omvärlden är orolig, och situationen i Grekland är svårbedömd, konstaterar bankens ledning i beslutet, och skriver att kronan stärkts sedan i april, vilket motverkar bankens mål att få upp inflationen till 2 procent.

"En allt för stark växelkurs i förhållande till Riksbankens prognos skulle innebära att priserna på importerade varor ökar långsammare och att efterfrågan i svensk ekonomi blir lägre", skriver banken.

Bostadspriserna oroar

I maj var inflationen, mätt med konsumentprisindexet KPIF, 1,0 procent. KPIF-inflationen bedöms vara nära 2 procent från slutet av 2015, enligt banken.

Bostadsmarknaden är dock ett orosmoln. De låga räntorna bidrar samtidigt till att trenderna med stigande bostadspriser och skuldsättning hos de svenska hushållen fortsätter.

"Då skuldnivåerna redan i dagsläget innebär påtagliga risker för svensk ekonomi är det angeläget att regeringen och andra myndigheter genomför åtgärder som minskar dem", skriver Riksbanken i beslutet.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons