Annons
Nyheter

Regeringens sjukförslag får LO-kritik

Fortsatt ligger för mycket ansvar på individen och för lite på Försäkringskassan. LO kritiserar regeringens förslag till ändrade sjukpenningregler. - Det finns fortfarande ett stort systemfel som man måste ta tag i, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.(TT)
Publicerad 2 juni 2017

Den nuvarande tillämpningen av regelverket, som infördes november 2016, har medfört att många fått sin sjukpenning indragen under tiden som Försäkringskassan utrett den sjukskrivnes rätt till ersättning. Kritik riktades från flera håll mot den ordningen, bland andra LO.

””

Därför tog socialdepartementet i våras fram ett förslag till förändringar som skulle lindra de effekterna - ett förslag som nu är ute på remiss.

Annons

För svagt

Ett steg i rätt riktning, men LO tycker dock i sitt svar att regeringen inte alls gått tillräckligt långt. LO vill att man ska ha sjukpenning, inte att Försäkringskassan ska få lämna ersättning under utredningstiden.

Det är för svagt, anser LO. Det blir för godtyckligt. Huvudregeln måste vara att individen alltid har rätt till sjukersättning så att inte den enskilde blir utslängd från sjukpenningen i väntan på Försäkringskassans ibland långa handläggningstider.

””

Regeringens förslag är tänkt att bli lag från 1 januari 2018 och innebär egentligen en återgång till vad som gällde innan november 2016.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons