Annons
Nyheter

Rekordår för turistnäringen

Förra året blev ett rekordår för den svenska turistnäringen. Turisterna spenderade för ett värde av 317 miljarder kronor - en ökning med 7,4 procent jämfört med året innan. Det är den högsta tillväxttakten sedan 2006.(TT)
Publicerad 1 juni 2018

Turistindustrin i Sverige har visat på en stabil uppgång under 2000-talet, men förra året blev något av ett rekordår med en omsättning på 317 miljarder kronor, visar nya siffror från Tillväxtverket.

Den globala trenden går mot ett ökat internationellt resande, och det är de utländska turisternas konsumtion som utgör den största delen av tillväxten.

””
Annons

Utländska resenärer

Gruppen utländska turister stod för 42 procent av fjolårets omsättning - att jämföra med 27,1 procent år 2 000. Enligt Ewa Lagerqvist är det främst naturen som lockar.

””

Turismen ökar snabbare än svensk ekonomi som helhet och utgör nu en allt större andel av den totala exporten. Från 4,7 procent 2012 till 6,4 procent 2017.

Den svaga kronan påverkar till viss del - men endast marginellt, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

””

Skapar nya jobb

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) vill understryka vikten av regeringens satsningar på internationell marknadsföring. Inom besöksnäringen skapades 10 600 nya jobb 2017. En tredjedel av de anställda inom hotell- och restaurangbranschen har utländsk bakgrund och branschen är enligt Damberg en viktig integrationsmotor.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons