Annons
Nyheter

Riksbanken får betalt

Den stigande inflationen börjar få effekt på de framtida inflationsbedömningarna. Enligt TNS Sifo Prosperas nya mätning stiger förväntningarna på inflationen något. Nu räknar aktörerna på finansmarknaderna med en inflation, enligt måttet KPI, på ett års sikt på 1,2 procent, jämfört med 1,1 procent förra månaden.(TT)
Publicerad 11 maj 2016

Den stigande inflationen börjar få effekt på de framtida inflationsbedömningarna. Enligt TNS Sifo Prosperas nya mätning stiger förväntningarna på inflationen något.

Nu räknar aktörerna på finansmarknaderna med en inflation, enligt måttet KPI, på ett års sikt på 1,2 procent, jämfört med 1,1 procent förra månaden. Även på två och fem års sikt har förväntningarna skruvats upp en tiondels procentenhet till 1,7 respektive 2,0 procent.

Annons

Riksbankens inflationsmål ligger på 2,0 procent och banken har de senaste åren bedrivit en mycket expansiv räntepolitik för att få upp inflationen som i mars låg på 0,8 procent.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons