Annons
Nyheter

Sämre betalt för utbildade utrikesfödda

Utrikesfödda akademiker har lägre lön än svenskfödda akademiker, trots att personen arbetar inom samma yrke och sektor, visar en rapport från Saco. Lönegapet är störst för akademiker födda utanför EU och Nordamerika, och ligger på 8 procent.(TT)
Publicerad 12 juli 2017

Lönegapet är störst för akademiker födda utanför EU och Nordamerika, och ligger på 8 procent. Rensat för faktorer som kön, ålder, yrke och befattning, sticker gruppen sämst ut i samtliga sektorer och störst är skillnaderna i privat sektor.

Privat sektor sticker ut

Annons

Lönegapet kan dock skilja sig stort mellan olika yrken - för exempelvis läkare och socionomer är det relativt litet.

””
””

Edström betonar att det rör sig om en privilegierad grupp där man har akademikerjobb, har varit länge i Sverige och i hög grad har en svensk utbildning.

Skiljer sig mellan sektorerna

””
””

Ansvaret för att förändra situationen ligger dels hos de fackliga organisatorerna, dels hos arbetsgivarna och dels hos regeringen, tror Edström.

””

Edström säger också att regeringen, å sin sida, bör se till att fler ska få tillgång till snabbspår och kompletterande högskoleutbildningar.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons