Annons
Nyheter

Utmaningar väntar svensk sjukvård

Vården av cancer, hjärtinfarkt och stroke blir allt bättre, visar en ny rapport från SKL. Samtidigt utmanas hälso- sjukvården av ökande psykisk ohälsa och bristande kompetensförsörjning.(TT)
Publicerad 13 juni 2018
””

För hjärtinfarkt och stroke har dödssiffrorna sjunkit med cirka 40 procent under de senaste tio åren. Fler som drabbats av cancer lever också längre och förekomsten av högt blodtryck och höftfrakturer har minskat. Förbättrad folkhälsa och förebyggande behandling tros vara en del av förklaringen. Även internationellt står sig svensk sjukvård bra och hamnar i topp vad gäller överlevnad efter cancer, stroke och hjärtinfarkt.

Nya utmaningar

Annons

Samtidigt står sjukvården inför nya utmaningar. Den psykiska ohälsan ökar och står i dag för nästan hälften av sjukskrivningarna. Att vården har svårare att möta behoven inom psykiatrin tror Hans Karlsson delvis beror på att orsakerna till insjuknandet ofta är mer komplexa.

””

Rapporten visar även på skillnader i förtroendet för sjukvården mellan befolkningen i stort och patienterna.

””

Stora ålderskullar

På sikt är den största utmaningen för svensk hälso- och sjukvård dock kompetensförsörjningen.

””

Rättad: I en faktaruta i en tidigare version av denna text framgick inte att det är invånarnas förtroende för sjukvården som SKL mätt och som redovisades i tabell.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons