Annons
Nyheter

Volvo vill ändra miljöskattförslag

Volvo Cars ser gärna ett nytt så kallat bonus malus-system för att premiera bilar med låga utsläpp av koldioxid. Men systemet får inte slå för hårt mot bilar som är nya och stora, anser Volvo. Förslaget om bonus malus lades fram av en statlig utredning i slutet av april.(TT)
Publicerad 11 maj 2016

Förslaget om bonus malus lades fram av en statlig utredning i slutet av april. Det går ut på att bilar med låga utsläpp får en bonus vid inköpet, medan bilar med höga utsläpp blir straffbeskattade. Systemet kan införas 2018 och ska ersätta de regler på området som finns idag.

Volvo Cars har studerat förslaget och gör nu flera påpekanden. Det är viktigt att ett bonus malus-system bidrar till att förnya fordonsparken, skriver företaget i en kommentar. Därför är man kritisk till utredningens tanke att straffskatten ska vara högre under de tre första åren.

Annons

Utredningen pekade också på två möjliga principer för beskattning av koldioxidutsläpp: med eller utan hänsyn till fordonets vikt. Där anser Volvo, ganska väntat, att tyngre bilar måste tillåtas släppa ut mer än små och lätta. Annars drivs marknaden mot mindre bilar med enklare teknologi och lägre trafiksäkerhet, befarar företaget.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons