Annons
Nyheter

Algblomning problem för dricksvattnet

Den utbredda algblomningen gör det svårare att garantera rent dricksvatten. De giftiga blågröna algerna frodas vid höga temperaturer och har skapat problem för vattenverk i Sverige.(TT)
Publicerad 12 augusti 2018

Vattenreningsverken riskerar att inte klara av att filtrera bort de giftiga ämnena vid riktigt stora ansamlingar av cyanobakterier, rapporterar P4 Östergötland.

Enligt Livsmedelsverket kommer ungefär hälften av Sveriges dricksvatten från sjöar och åar. De kommunala vattenreningsverken som hämtar sitt vatten från ytvattentäkter måste stå bättre rustade för att ta hand om giftiga alger och göra sårbarhetsanalyser av vattnet.

Annons

Problem lokalt

””

De giftiga blågröna algerna frodas av höga temperaturer i kombination med övergödning och har redan skapat problem för några vattenverk i Sverige, men Pär Aleljung påpekar att halterna av de giftiga ämnena i dricksvatten aldrig överstigit de tillåtna nivåerna.

Värre av klimatförändringar

Klimatförändringarna kommer dock att öka problemet med giftiga alger.

””

Den som dricker vatten som innehåller giftiga cyanobakterier riskerar att få i sig stora mängder toxiner vilket kan leda till magproblem och leverskador, enligt Livsmedelsverket.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons