Annons
Nyheter

Barn halkar efter när kommunerna brister

Barn på skyddade boenden halkar efter i skolan när kommunerna saknar rutiner, enligt Unizon. SKL erkänner problemet och förklarar bristen med låg kunskapsnivå.(TT)
Publicerad 2 juli 2017
””

Lite mer än hälften av Sveriges kommuner, 162 av 290, har svarat på Unizons enkätundersökning Kvinnofridsbarometern. 79 procent av kommunerna uppger att de saknar skriftliga rutiner för att barn i skyddande boenden ska få en plats i en ny skola så fort som möjligt, och 83 procent av kommunerna att de saknar motsvarande rutiner för barn i förskolan.

Ofta utdragen process

Annons

Mammor som flyttar till skyddade boenden med sina barn hamnar ofta i en annan stad för att gömma sig från den misshandlande mannen. Barnet kan inte gå kvar i den ursprungliga skolan eftersom det innebär en säkerhetsrisk för barnen och mamman. Kommunen måste därför hitta en ny plats till barnet - men processen är ofta utdragen, enligt Unizon.

””

Unizon vill att kommunerna arbetar förebyggande genom att hitta skolplatser i förväg.

””

Kunskapsbrist förklaring

Drygt var åttonde kommun, 13 procent, svarar att de helt saknar kompetens eller verksamhet som kan garantera stöd och skydd för barn som upplevt våld.

””

Åsa Furén-Thulin, chef för socialtjänstsektionen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), säger att hon är medveten om problemet, och att de bristande rutinerna handlar om kunskapsbrist.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons