Annons
Nyheter

Biogas av gödsel kan minska klimatutsläpp

Metan från gödselstackar borde tas om hand och användas till drivmedel, anser forskare från Lunds universitet, rapporterar Vetenskapsradion. På så sätt skulle man undvika att växthusgasen, som är 25-30 gånger starkare än koldioxid, läcker rakt ut i atmosfären.(TT)
Publicerad 12 juni 2018

Metan från gödselstackar borde tas om hand och användas till drivmedel, anser forskare från Lunds universitet, rapporterar Vetenskapsradion.

På så sätt skulle man undvika att växthusgasen, som är 25-30 gånger starkare än koldioxid, läcker rakt ut i atmosfären. Dessutom skulle det bidra i produktionen av drivmedel som ersätter fossilt bränsle.

Annons

Preliminära resultat från pågående forskning vid universitetet visar att en fjärdedel av växthusgasutsläppen från djurproduktionen i Sverige skulle kunna minskas av de två klimatåtgärderna tillsammans.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons