Annons
Nyheter

Brister vid var sjätte förskola

Vid var sjätte förskola, som Skolinspektionen oanmält besökte i maj, fick barnen inte tillräckligt med uppmärksamhet av personalen. Graden av tillsyn var lägre ju fler barn varje anställd hade ansvar för. Skolinspektionen besökte 101 slumpmässigt utvalda förskolor, och företrädesvis småbarnsavdelningar.(TT)
Publicerad 8 juli 2015

Skolinspektionen besökte 101 slumpmässigt utvalda förskolor, och företrädesvis småbarnsavdelningar. Syftet var att få en bild av hur personaltäthet och gruppstorlek påverkar tryggheten för barnen. Vid fem av sex förskolor bedömdes tillsynen som tillräcklig, medan den alltså brast vid var sjätte. På de flesta av dessa var tillsynen otillräcklig hela eller större delen av dagen. Personalen hade ofta en passiv roll och när de talade med barnen var det ofta i form av tillrättavisningar.

Stress?

””
Annons

Optimalt?

Skolinspektionen påpekar att både barngruppernas storlek och personaltätheten var lägre i de besökta förskolorna den aktuella dagen, jämfört med rikssnittet. Den största barngruppen i de besökta förskolorna hade knappt tolv barn och den lägsta personaltätheten var 4,8 barn per anställd. Men det finns inga optimala siffror, enligt Renata Grelak.

””

Skolinspektionens granskning är den första av många som ska genomföras de närmaste åren. Tidigare fanns riktlinjer som sade att det inte bör vara mer än 15 barn per grupp. Regeringen har aviserat att den vill se minskade barngrupper i förskolan.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons