Annons
Nyheter

Sämre demensvård på flera punkter

Demensvården har försämrats på flera punkter de senaste åren. Bland annat har andelen kommuner med multiprofessionella arbetslag för de demenssjuka minskat. Dessutom har förskrivningen av antipsykosmedel har ökat.(TT)
Publicerad 6 mars 2018

Det är Socialstyrelsen som i en ny rapport konstaterar att det fortsatt finns stora brister i demensvården, och att flera försämringar skett under de senaste fyra åren. De team som enligt de nationella riktlinjerna bör arbeta för de dementa finns i dag i 45 procent av landets kommuner, jämfört med 56 procent 2014.

””

För vanligt

Annons

En annan försämring gäller medicinering. Andelen dementa på äldreboenden som behandlas med antipsykosmedel har nämligen ökat från 11 till 13 procent. Medicinen ges för att dämpa oro, aggressivitet och vanföreställningar.

””

Utvärderingen visar också att förskrivningen av antipsykosmedel varierar stort mellan landstingen, och att den är vanligare bland dementa födda utomlands.

””

Saknar handledning

Ytterligare en svaghet är att demenssjuka som bor kvar hemma är hänvisade till hemtjänstpersonal som ofta inte fått någon handledning.

””

Däremot genomgår fler med demens en fullständig utredning för att på så vis få rätt till behandling, något myndigheten ser som positivt.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons