Annons
Nyheter

Dödsdrog skördar allt fler liv i Sverige

Dödstalen kopplade till olika varianter av fentanyl ökar i Sverige. Det började som ett läckage från sjukvården, men nu är det de nya varianterna som illegalt säljs via internet som skördar flest liv. - Det här är ju gifter i allra högsta grad.(TT)
Publicerad 5 december 2017
””

Under årets tio första månader dog 23 personer av fentanyl, som används som smärtstillande medel inom vården. Under samma period dog 74 personer av så kallade fentanylanaloger, som i olika varianter säljs via internet, ofta i form av nässpray, pulver och tabletter.

Det kan jämföras med 2015, då 58 personer på tolv månader avled av fentanyl och 43 av fentanylanaloger, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.

Annons

Extremt potent

Överlag beskrivs fentanyl som extremt potent, 50 gånger starkare än heroin. Men styrkan varierar väldigt mycket mellan olika varianter, berättar Kai Knudsen, överläkare och drogexpert på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

””

Kai Knudsen har själv behandlat personer som drabbats av överdos.

””

Nya varianter

Ett problem för polisen har hittills varit att det hela tiden kommer nya fentanylvarianter och att det tar tid innan de hinner narkotikaklassas.

””

I väntan på det kommer polisen att inleda ett nära samarbete med Folkhälsomyndigheten, som har det nationella ansvaret för att föreslå nya substanser för klassning. Polisen för också dialog med åklagare om att använda andra lagrum än i dag när försäljningen av fentanylanaloger ska bekämpas.

Fentanylmissbruket är globalt, men de som säljer via internet i Sverige är några få, inhemska aktörer. Enligt Stewe Alm har polisen bra kläm på var de finns och flera har lagförts. Flera hemsidor har också stängts.

Experimenterande

Polisen har också aktivt sökt upp personer som de vet har köpt substanserna, inte i första hand för att gripa dem, utan för att varna.

Men det är oklart hur verkningsfullt det är att gå ut vitt och brett och varna allmänheten. Risken är att det väcker intresse, snarare än avskräcker. En del av dem som använder fentanyl för att droga sig lockas av experimenterande och chanstagning.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons